Tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS (REKISTERISELOSTE)

KÄSITTELYN TARKOITUS

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Ohjelmassa mukana olevista kouluista muodostuu Turun yliopistolle rekisteri, johon tallennettua tietoa käytetään KiVa Koulu -ohjelman erilaisiin toimintoihin.

KÄSITTELYPERUSTE

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Henkilötietoja kerätään asiakkuussuhteen hoitamiseen.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjänä on Turun yliopisto, KiVa Koulu -toimenpideohjelma, psykologian ja logopedian laitos, 20014 Turun yliopisto, sähköpostiosoite: kivakoulu@utu.fi

HENKILÖTIETORYHMÄT

Suomessa toimivat KiVa Koulu -ohjelmaa käyttävät perusopetuksen koulut rekisteröityvät palveluun ja näiden koulujen rehtoreiden, yhteyshenkilöiden ja mahdollisten KiVa-tiimin jäsenten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tallennetaan rekisteriin. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään viestintään. KiVa Koulun suljetuille verkkosivuille kirjautumiseen ei tarvita henkilötietoja.

KiVa Koulu -toimenpideohjelma sisältää erilaisia sovelluksia koulujen käyttöön. Sovellusten käytöstä voi syntyä henkilörekistereitä, joista vastaa koulutuksen järjestäjä. Sovellusten tietosuoja-asiat on selostettu sovellusten sivuilla. KiVAppi-sovelluksella on oma tietosuojailmoituksensa. Turun yliopisto on rekisterinpitäjänä vain sovellukseen kirjautuneista käyttäjistä.

Pelisovelluksista KiVa-peli 1, KiVa-peli 4, Pulmikas ja KiVa-seppo ei synny henkilörekisteriä Turun yliopistolle. Peleistä kertyvää lokitietoa käytetään pelien (KiVa-peli 1, KiVa-peli 4) pelaajamäärien seuraamiseen.

KiVa-kyselyistä ei synny henkilörekistereitä.

KiVaShop-verkkokaupassa tilaaja antaa yhteys- ja laskutustiedot asiakasrekisteriin, joita käytetään tilauksen toimittamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteiden hallinnoimiseen. KiVa-toimisto käsittelee henkilötietoja, joita ei luovuteta suoramarkkinointiin.

KiVa-koulutuksiin ja eri tapahtumiin ilmoittautuva antaa nimi-, yhteys- sekä laskutustiedot osallistujarekisteriin. Ilmoittautumisissa käytetään ensisijaisesti Turun yliopiston kontaktin- ja tapahtumanhallintapalvelu Konsta. https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/tietosuojailmoitus/konsta

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

KiVa Koulu -toimenpideohjelman yhteistyökumppanina A1 Media Oy ylläpitää teknisesti Turun yliopiston palvelimella olevaa rekisteriä. Yhteistyö kattaa sopimuksen mukaan rekisteriin kertyneiden tietojen ylläpidon ja muokkaamisen, käytettävyyden sekä henkilötietojen poistamisen pyydettäessä.

Rekisteristä poistetaan vuosittain viisi vuotta ohjelmaa käyttämättömien koulujen yhteystiedot rehtorin, KiVa-tiimin ja yhteyshenkilöiden henkilötietojen osalta. Pelisovellusten (KiVa-peli 1, KiVa-peli 4) lokitietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. KiVa-koulutusten/tapahtumien yhteydessä kerättävät henkilötiedot sekä muut ilmoittautumiseen liittyvät tiedot säilytetään rekisterissä yhden vuoden ajan tapahtuman tai koulutuksen päättymisen jälkeen. Tietojen käsittelyssä ei tehdä automaattista profilointia.

PÄÄSY-, OIKAISU-, POISTAMIS-, RAJOITTAMIS- JA VASTUSTAMISOIKEUS

Koulun rehtorin ja yhteyshenkilön tehtävänä on päivittää oman koulunsa tiedot vuosittain. He pääsevät Turun yliopiston rekisteriin omilla tunnuksillaan nettilinkin kautta. Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TY TIETOSUOJAVASTAAVA

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet Turun yliopistossa kuvataan erillisellä
sivulla: https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description