Oppilaskysely

KiVa-kyselyn kysymykset liittyvät kaverisuhteisiin ja hyvinvointiin koulussa. Oppilaskysely on auki vuosittain maaliskuussa. Ohjeet kirjautumiseen saat opettajalta.