Oppilaskysely

Tämän kyselyn kysymykset liittyvät kaverisuhteisiin ja hyvinvointiin koulussa. Oppilaat vastaavat kyselyyn oppitunnilla. Oppilaskysely on auki 3.-31.3.2021 maanantaista perjantaihin kello klo 7.45–16.00.

Linkki oppilaskyselyyn: https://survey.kivaprogram.net