Laatusuositukset KiVa-kouluille

KiVa Koulu® -ohjelmaa toteuttaville kouluille on kehitetty laatusuositukset, joiden avulla koulut voivat seurata ohjelman toteuttamisen astetta ja laatua omalta osaltaan.

Laatusuosituksissa esitetään edellytykset ohjelman tehokkaalle toteuttamiselle siten, että kaikki ohjelman keskeiset elementit tulevat huomioiduiksi. Ohjelman laatusuositukset koskevat sitä, miten koulussa A) hallinnoidaan ja B) toteutetaan KiVa Koulu -ohjelmaa.

KiVa Koulu -ohjelman käyttöä koulussa tukee tehokas hallinnointityö: toimivan suunnitelman tekeminen, ohjelman aktiivinen koordinointi koulussa sekä tiedottaminen ohjelman käytöstä koulun henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille. Näiden osa-alueiden hyvä toteutus tukee ohjelman käyttöä ja toteuttamista koulussa. Tilannekartoitusten avulla koulu voi seurata lukuvuosittain kiusaamistilannettaan ja kiusaamisen vastaisen työnsä tuloksia.

Ohjelman toteuttamisen osalta laatusuositukset koskevat sekä kaikkiin oppilaisiin suunnattuja yleisiä toimenpiteitä (mm. oppitunnit) että kiusaamistapauksiin kohdennettuja toimenpiteitä (mm. selvittämiskeskustelut).

Avaa tulostettava versio laatusuosituksista tästä.