Mukaan ohjelmaan!

Liittymällä mukaan KiVa Koulu -ohjelmaan koulu saa laajan valikoiman työkaluja sekä kiusaamisen ehkäisemiseen että kiusaamistilanteiden ratkomiseen. Koulu voi rekisteröityä hallinnollisena yksikkönä, hallinnollisesti yhtenäisen koulun erillisenä yksikkönä tai yhtenäiskoulun ala- tai yläkouluna. Jos kunta kattaa keskitetysti koulujensa lukuvuosimaksut, on mahdollista soveltaa myös ns. kuntalisenssihinnoittelua, josta lisätietoa alla.
Ole hyvä ja ota yhteyttä KiVa-toimistoon, jos koulusi haluaa rekisteröityä ohjelmaan.

KiVa Koulu -ohjelma sisältää tutkimusnäyttöön perustuvan laajan paketin valmiita materiaaleja ja tuntisuunnitelmia opettajille. Ohjelman ytimessä on kiusaamisen ehkäiseminen, jota toteutetaan koulussa lukuvuoden aikana pidettävien KiVa-oppituntien ja  -teemojen kautta. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastaiset pelit (KiVa-pelit, Pulmikas, KiVa seppo -peli), joissa harjoitellaan kiusaamiseen liittyviä tilanteita, mm. yksinäisten tai kiusatuksi joutuvien koulukavereiden tukemista turvallisessa ympäristössä.

MITÄ KOULU SAA LUKUVUOSIMAKSULLA?

Oppitunnit muodostavat ison osan ohjelman yleisistä toimenpiteistä, joiden avulla vaikutetaan kiusaamiseen ennaltaehkäisevästi. Niiden avulla osallistetaan koko oppilasryhmä kiusaamisen vastaiseen työhön. Oppituntimateriaali on suunnattu vuosiluokille 1, 4 ja 7. Materiaalin määrä ja oppituntien sisältö on runsas, ja opettaja/luokanvalvoja tai muu KiVa-tunnin/-teeman pitäjä voi koostaa materiaalista oppitunnille sopivan määrän tietoa, toimintaa ja keskustelua aiheesta. Jokaisella oppitunnilla ja teemalla on oma aiheensa.

Oppitunnilla voidaan käsitellä kiusaamista myös pelillisin keinoin. Ohjelmaan kuuluu pelejä eri kohderyhmille: KiVa-pelejä, KiVa seppo -pelejä sekä Pulmikas. Pelaamalla oppilas voi käyttää oppitunnilla oppimiaan tietoja itsenäisesti (tai ryhmässä) ja arvioida omia asenteitaan kiusaamiseen. Pulmikas on laadittu peliksi, jossa erilaisia asioita arvioidaan keskustellen ja oikeaa ratkaisua etsitään useassa muutaman oppilaan pienryhmässä opettajan johdolla.

Jos koulussa ilmenee oppilaiden kesken kiusaamista, on ohjelmassa selkeät ohjeet kiusaamistapausten käsittelyyn. Opettajan oppaassa on ohjelmaan sisältyviä kohdennettuja toimenpiteitä koulussa toimivalle KiVa-tiimille. Niiden avulla KiVa-tiimi ohjataan puuttumaan kiusaamiseen ja huomioimaan muu mahdollinen tarve, joka tulee ottaa huomioon. KiVa-tiimille on tarjolla materiaalia kiusaamistapauksiin puuttumiseen ja niiden käsittelyyn kiusaamisen lopettamiseksi.

KiVa-ohjelma sisältää kyselyt oppilaille ja koulun henkilökunnalle. Oppilaat voivat vastata kyselyyn keväällä (maaliskuu) opettajan johdolla. Kyselyn tuloksista koostetaan koululle palaute, joka sisältää tietoa mm. oppilaiden kiusaamiskokemuksista (kiusaajana ja kiusattuna) sekä oppilaiden näkemyksiä kiusaamisen ehkäisystä, kiusaamiseen puuttumisesta, koulun ilmapiiristä, tasa-arvoisesta kohtelusta sekä mahdollisesta seksuaalisesta ja sukupuolisesta häirinnästä omassa koulussaan. Koulu saa omat tuloksensa sekä tulosten vertailun kaikkien Suomen KiVa-koulujen tuloksiin. Henkilökunta vastaa kyselyynsä lukuvuoden lopussa ja koulu saa palautteen kyselyn tuloksista.

KiVa Koulu on koko koulun ohjelma. Vaikka oppituntimateriaalit suositellaan vuosiluokille 1, 4 ja 7, on materiaalissa pelejä ja harjoituksia, joita voidaan toteuttaa myös muilla vuosiluokilla. Koulun rehtoriksi ja KiVa-yhteyshenkilöksi nimetylle henkilölle (tai useammalle nimetylle henkilölle), jotka koordinoivat KiVa-toimintaa koulussa, lähetetään ajankohtaisia tiedotteita ja uutiskirjeitä joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Rekisteröitynyt koulu saa koulunsa nettisivuille KiVa Koulu -logon, samoin vanhemmille lähetettävät tiedotteet koulun mukanaolosta ohjelmassa. Tiedote on käännetty usealle eri kielelle. Vanhemmille on lisäksi oma opas, joka on luettavissa kivakoulu-sivuilla.

Painettu materiaali (Opettajan oppaat, Vanhempien opas, julisteet) sekä välituntiliivit eivät sisälly käyttömaksuun, vaan koulut hankkivat ne erikseen tarpeidensa mukaan.

Rekisteröityneet koulut voivat ostaa omaan opetuskäyttöönsä Opettajan oppaita myös englanninkielisinä ja käyttää ohjelman englanninkielistä materiaalia erillistä maksua vastaan.