Mikä KiVa on?

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty näyttöön perustuva kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. KiVassa pyritään ehkäisemään kiusaamista ennalta. Kiusaamisen vastaisen kulttuurin luominen edellyttää koko kouluyhteisön sitoutumista; siitä huolehtimista, ettei kukaan jää syrjään tai tule huonosti kohdelluksi. Pitkin vuotta systemaattisesti pidettävillä KiVa-oppitunneilla avulla voidaan vaikuttaa oppilasryhmien normeihin ja siihen, miten lapset ja nuoret toimivat kiusaamista havaitessaan. Tämä edellyttää myös kaikilta yhteisön aikuisilta selkeää viestiä siitä, että kiusaamista ei hyväksytä. Toinen tavoite on tehokas puuttuminen esille tuleviin kiusaamistapauksiin: tähän KiVa tarjoaa selkeät ohjeet, joiden takana on vahva tutkimusnäyttö. Kolmanneksi, KiVa tarjoaa työkalut jatkuvaan oman koulun tilanteen seurantaan jokavuotisten online-kyselyiden ja niistä saatavan palautteen muodossa. KiVa sisältää materiaalia myös vanhemmille. Meidän kaikkien panosta tarvitaan, jotta jokaisen lapsen ja nuoren oikeus turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu!

Suomessa KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 900 koulua ja ohjelma on käytössä yli 20 muussa maassa. Lue lisää KiVan kansainvälisyydestä www.kivaprogram.net/.

KiVa Koulu -ohjelmaa on uudistettu syksystä 2016 lähtien kerättävien lisenssimaksujen turvin. Kehittämistyötä tehdään kouluilta saadun palautteen ja uusien tutkimustulosten pohjalta. Uudistimme vuonna 2018-19 KiVan opettajan oppaat, oppituntien tueksi tarkoitetut lyhytfilmit sekä KiVan seppo -pelit. Uusina tulokkaina KiVa-perheeseen saatiin Pulmikas-keskustelupeli ja KiVAppi-mobiilisovellus koulun KiVa-tiimiläisille. Tulemme jatkossakin tarjoamaan KiVa-kouluille uutta materiaalia, konsultaatiota ohjelman toteuttamisen suhteen, koulutusta ja webinaareja.

Avain KiVaan Kouluun on kaikille tarkoitettu yleisesittely KiVa Koulu -toimenpideohjelmasta, sen rakenteesta ja oppimateriaaleista, sekä ajatuksista ohjelman takana. Avaimesta löytyy myös lyhyesti tietoa kiusaamisesta ja sen yleisyydestä, sekä kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen lähtökohdista. Uudistuneeseen Avain KiVaan Kouluun -oppaaseen pääset tutustumaan tästä: Avain KiVaan kouluun

KiVa Koulu on myös Facebookissa ja Twitterissä!