Tutkimus ja vaikuttavuus

KiVa Koulu perustuu tutkittuun tietoon. Turun yliopistossa on tehty kiusaamiseen liittyvää uraauurtavaa tutkimusta professori Christina Salmivallin johdolla jo 1990-luvun alusta lähtien. Työ on saanut sekä kansallista (mm. Suomen tiedepalkinto 2017) että kansainvälistä (mm. European Crime Prevention Award 2009; Social Policy Award for Best Article 2012/Social for Research on Adolescence, USA) tunnustusta. Tutkimus jatkuu tuottaen jatkuvasti uutta tietoa kiusaamisen tehokkaamman ehkäisyn ja siihen puuttumisen kehittämiseksi.

KiVan vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. KiVan vaikuttavuutta on tutkittu satunnaistettua koe-kontrolliasetelmaa hyödyntäen erittäin laajoissa (yli 30 000 lasta ja nuorta) tutkimuksissa vuosina 2007-09. Vuodesta 2009 lähtien olemme keränneet aineistoa KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavissa kouluissa eri puolilla Suomea, sekä oppilas- että henkilökuntakyselyin. KiVaa toteuttamalla voidaan vähentää kiusaamista ja lisätä kouluhyvinvointia ja myönteisiä vertaissuhteita – jopa oppimismotivaatiota! Löydät sivun alareunassa olevan linkin takaa paljon esimerkkejä suomalaisista KiVan vaikuttavuutta selvittäneistä tutkimuksista. KiVaa on tutkittu myös mm. Alankomaissa, Chilessä, Italiassa, Uudessa-Seelannissa ja Virossa. Meta-analyyseissa se on toistuvasti todettu yhdeksi maailman tehokkaimmista kiusaamisen vastaisista ohjelmista.

Olemme osa INVEST-lippulaivaa. Tutkimuksen lippulaiva INVEST (www.invest.utu.fi)  on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen konsortio, joka keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen interventioita kehittämällä. Myös KiVa Koulun kehittänyt työryhmä on mukana INVEST-lippulaivassa. Suomen Akatemian rahoittamia tutkimuksen lippulaivoja on koko maassa vain kuusi, ja INVEST on niistä ainoa, joka edustaa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä. Etsimme silloin tällöin yhteistyökouluja uusiin projekteihin. Myös teidän koulullanne voi olla mahdollisuus olla mukana huippututkimuksessa, joten pysykää kuulolla!

Mitä tutkimme juuri nyt? Tutkimusryhmämme on hyvin kansainvälinen; siihen kuuluu huippututkijoita Suomesta, Kanadasta, Ranskasta, USAsta, Etelä-Koreasta, Chilestä, ja Kiinasta. Ajankohtaisia tutkimusprojekteja ovat mm. BULLYMIND, jossa tutkitaan muita kiusaavien lasten ja nuorten mielenliikkeitä ja motivaatiota; CHALLENGE, jossa tarkastellaan erityisen haastavia kiusaamistapauksia; VICARIOUS, jossa testaan virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia empatiaan ja kiusaamiseen liittyviin asenteisiin vaikuttamisessa; sekä RUMINATION, jossa tutkitaan miksi kiusaamiseen liittyvät muistot jäävät toisinaan vellomaan mielessä ja miksi ne aiheuttavat toisissa surun ja masentuneisuuden, toisissa kiukun ja vihan tunteita.