Vuoden 2023 KiVa-koulu on Putaanvirran koulu Pihtiputaalla

Putaanvirran koulu on valittu Vuoden 2023 KiVa-kouluksi tunnustuksena ohjelman aktiivisesta toteuttamista sekä kiusaamistapausten asianmukaisesta selvittämisestä.

– Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn suunnattuja KiVa-oppitunteja on pidetty kaikille vuosiluokille. KiVa-tiimi on puuttunut ilmi tulleeseen kiusaamiseen ja tulokset ovat keskimääräistä paremmat sekä ala- että yläkoulun vuosiluokilla. Myös oppilaat kokevat selvittämiskeskustelujen vaikuttaneen tilanteeseen. Kiusatun oppilaan osalta kiusaaminen loppui kokonaan muita kouluja useammin, Poskiparta kertoo.

Katja Lindlöfin mukaan vastuu toimenpideohjelman toteuttamisesta on jaettu laajasti koko opettajakunnalle. Se nopeuttaa pieniinkin kiusaamisepäilyihin puuttumista.

– KiVa Koulu -toimenpideohjelman myötä Putaanvirran koulussa on toimivat rakenteet kiusaamistapausten tasapuoliseen ja järjestelmälliseen selvittämiseen, Putaanvirran koulun KiVa-koordinaattori Katja Lindlöf sanoo. Haluamme tehdä ohjelman mukaisen työn näkyväksi myös koteihin. Yhdessä kannamme kasvatusvastuun paremmin, hän jatkaa.

– Kiusaaminen ja koulussa tapahtuva väkivalta ovat olleet tänä syksynä vahvasti esillä mediassa. Tällaisena aikana on hienoa päästä nostamaan esiin koulujen päivittäin tekemää hyvää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Meillä Putaanvirran koululla koko henkilökunta on todella sitoutunutta kiusaamisen ehkäisemiseen ja esiin tulleiden tapausten selvittämiseen, Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala sanoo.

 

Rehtori Joona Kurikkala ja KiVa-koordinaattori Katja Lindlöf Putaanvirran koulussa

Turun yliopistossa kehitetty KiVa Koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma on ollut suomalaisten perusopetusta tarjoavien koulujen saatavilla jo yli kymmenen vuoden ajan. KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavien koulujen parista on valittu Vuoden KiVa-koulu jo vuodesta 2010. Putaanvirran koulu on ollut mukana ohjelmassa alusta asti, vuodesta 2009.

Putaanvirran koulu on yhtenäiskoulu.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija PsT Elisa Poskiparta, KiVa Koulu / Turun yliopisto, p. 040 028 6670, elipos@utu.fi
Rehtori, Joona Kurikkala,
joona.kurikkala@pihtipudas.fi
KiVa-koordinaattori Katja Lindlöf, katja.lindlof@pihtipudas.fi