Ole muutoksentekijä -haasteen voitti Hermannin koulun tukioppilaiden ryhmä Salosta

Ole muutoksentekijä -kampanjalla 13–18-vuotiaat nuoret haastettiin mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tai tapahtumien kokonaisuus. Voittajaksi valittiin salolaisen Hermannin koulun tukioppilaiden ehdotus, ja palkintona on 4000 euroa ehdotuksen toteuttamiseen.

Ole muutoksentekijä -haasteen alullepanija on Turun yliopiston professori Christina Salmivalli tutkimusryhmineen. Salmivalli on tehnyt uraauurtavaa kiusaamiseen liittyvää tutkimusta jo 1990-luvun alusta lähtien ja on tunnettu myös KiVa Koulu -ohjelman kehittäjänä. Haasteen avulla haluttiin tehdä näkyväksi nuorten omia näkemyksiä kiusaamisesta ja siihen vaikuttamisesta.

– Aikuisten yritykset vaikuttaa nuoriin eivät aina tuota tulosta. Nuoret voivat jo periaatteessa vastustaa aikuisilta tulevia hyvää tarkoittavia neuvoja. Aikuiset eivät aina ymmärrä nuorten maailmaa ja sitä, miten nuorten asenteisiin ja toimintaan voidaan parhaiten vaikuttaa, Salmivalli kertoo.

Tehtävänä haasteessa oli suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattu kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tai tapahtumien kokonaisuus tai kampanja, joka vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä sekä edistää muita ihmisiä kunnioittavaa ja tsemppaavaa toimintaa ja kaikkien mukaan ottamista.

Voittanut ehdotus tuo kiusaamisen näkyväksi

Voittajaksi valitussa Hermannin koulun ehdotuksessa tukioppilaat haluavat vaikuttaa kiusaamiseen tekemällä koulun sisällä tapahtuvaa kiusaamista näkyväksi. Nuorten ideana on kerätä anonyymejä kiusaamistarinoita oman koulun oppilailta. Tarinoiden esiin tuominen herättäisi oppilaissa myötätuntoa ja voisi saada kiusaajat ymmärtämään, miltä kiusatusta tuntuu.

Ehdotuksen mukaan koulun tukioppilaat kokoavat tarinat, kertovat niistä ja tekevät niiden avulla koululle oman kiusaamisen vastaisen biisin. Kampanjaan liittyy myös tapahtuman järjestäminen Salohallissa. Tapahtumaan, joka myös striimataan, kutsutaan Salon yläkoulujen oppilaat ja heidän vanhempansa. Tapahtuman ohjelmassa olisi muun muassa paneelikeskustelu ja kiusaamisen vastaisen biisin esittäminen. Suunnittelemansa kampanjan nimeksi oppilaat ovat antaneet #kiusaamisvapaahermanni.

Voittajaehdotuksen valinnassa painotettiin innovatiivisuutta, omaperäisyyttä, toteuttamiskelpoisuutta ja sitä, että ehdotetulla kokonaisuudella voidaan tavoittaa mahdollisimman monia nuoria.

– Hermannin koulun ehdotuksen ansioita ovat erityisesti innovatiivisuus, moninaisuus ja mahdollisuus tuoda esiin oppilaiden omia tarinoita. Ehdotuksessa annetaan anonyymisti puheenvuoro niille oppilaille, joiden ääni usein jää kuulumattomiin, kertoo raadin jäsen.

Kunniamaininnan saavat jaetulle toiselle sijalle tulleet Kastellin koulun nuoret Oulusta ja Hirvelän koulun nuoret Kouvolasta.

Alkusysäyksen Ole muutoksentekijä -haasteelle antoi syksyllä jaettu Uudenkaupungin rauhanpalkinto, jonka Salmivalli tutkimusryhmineen sai tunnustuksena aktiivisesta toimijuudesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa. 4000 euron palkintosumman Salmivalli halusi ohjata kiusaamisen vastaiseen työhön Ole muutoksentekijä -kampanjalla.

KiVa Koulu on nykyisin osa Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä.

Lisätietoja:

Hermannin koulun mediavastaava
Kieltenopettaja Taru Koskinen
puh. 044 2793340
tarukoskinen0@gmail.com

Professori Christina Salmivalli
Turun yliopisto
puh. 0400 995473
christina.salmivalli@utu.fi