Kuvituskuva tekstillä Together

Ole muutoksentekijä: Nuoret kiusaamista vastaan

Aikuisten yritykset vaikuttaa nuoriin eivät aina tuota tulosta. Nuoret voivat jo periaatteessa vastustaa aikuisilta tulevia hyvää tarkoittavia neuvoja. Aikuiset eivät aina ymmärrä nuorten maailmaa ja sitä, miten nuorten asenteisiin ja toimintaan voidaan parhaiten vaikuttaa.

Esitämme 13-18 –vuotiaille nuorille haasteen: Ole muutoksentekijä ja suunnittele ja toteuta nuorille suunnattu kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tai tapahtumien kokonaisuus tai kampanja, joka vähentää kiusaamista ja yksinäisyyttä sekä edistää muita ihmisiä kunnioittavaa ja tsemppaavaa toimintaa ja kaikkien mukaan ottamista.

Voit tehdä ehdotuksen yksin, kaverin kanssa tai isommalla porukalla – miksipä ei vaikka koko koululuokan kanssa!

Parhaaksi arvioidun ehdotuksen tehnyt nuori tai nuorten ryhmä saa palkintona 4000 tekemänsä ehdotuksen toteuttamiseen; lisäksi tarjoamme tarvittaessa viestinnällistä tukea ja asiantuntemusta idean toteutusvaiheessa. Ehdotuksen tekijöillä on lisäksi mahdollisuus päästä esittelemään ideaansa marraskuussa Turussa järjestettävään kansainväliseen Workshop on Aggression -konferenssiin https://woa2021.utu.fi/

Valinnan kriteerit ovat:

1) IDEA: ehdotuksen omaperäisyys ja innovatiivisuus – haluamme nähdä jotain aivan uutta! Lisäksi ehdotuksen tulee olla erityisesti nuoria puhutteleva

2) TOTEUTUS: toteuttamiskelpoinen ja järkevä suunnitelma idean toteuttamisesta aikatauluineen ja rahankäyttösuunnitelmineen

3) VAIKUTTAVUUS: raadin arvio ehdotuksen kokonaisvaikuttavuudesta. Vaikuttavuuteen kuuluu toisaalta se, millaisia todellisia ajattelun tai käyttäytymisen muutoksia voidaan saada aikaan, mutta myös se, että ehdotetulla kokonaisuudella voidaan tavoittaa mahdollisimman monia nuoria.

Kuka arvioi? Ehdotukset arvioivaan raatiin kuuluu yläkoululaisia nuoria, entisiä (nyt jo aikuisia) kiusattuja, KiVa Koulu -ohjelman edustajia sekä Turun yliopiston INVEST-lippulaivan tutkijoita.

Palkinnon jakaminen kahden tai kolmen ehdotuksen kesken voi tulla kyseeseen – tämä riippuu ehdotusten rahoitussuunnitelmista ja siitä, montako erinomaista ideaa saamme!

Ole muutoksentekijä ja lähetä ehdotuksesi kirjallisena sähköpostiosoitteeseen kivakoulu@utu.fi viimeistään 31.10.2021. Kirjoita sähköpostin aiheeksi: Muutoksentekijä

Ehdotuksen sopiva pituus on 2-5 sivua (A4, fontti 12, voi sisältää myös kuvia, taulukoita jne.) ja sen pitää sisältää seuraavat osiot (otsikoi ne alla kuvattujen kohtien 1-5 mukaisesti).

1) LYHYT TIIVISTELMÄ (100-150 sanaa)

2) TARKEMPI KUVAUS IDEASTA (mitä tehdään) – voit antaa ehdotuksellesi myös nimen ja kenties suunnitella sille logon

3) TOTEUTUSSUUNNITELMA, joka sisältää kuvauksen toteutuksesta (miten), mahdollisista yhteistyökumppaneista (kenen kanssa) – huomaa kuitenkin että toisten nuorten kanssa yhdessä tehty ehdotus on yhteinen ehdotuksenne, ja mahdollisilla yhteystyökumppaneilla tarkoitetaan tässä muutoksentekijäporukan ”ulkopuolisia” toimijoita; aikataulun eri vaiheineen (milloin) ja rahankäyttösuunnitelman (miten käytät 4000€ palkintosumman)

4) VAIKUTTAVUUS: kuvauksen siitä, kuinka laajan joukon ehdotuksesi voisi tavoittaa ja perustelut sille, miksi se vaikuttaisi nuoriin ja miten nämä vaikutukset konkreettisesti näkyisivät sekä tietysti

5) YHTEYSTIEDOT: muutoksentekijöiden eli ehdotuksen laatijoiden nimet, iät ja yhteystiedot.

Ehdotus on tehtävä kirjallisesti, ja sen tulee sisältää kaikki yllä kuvatut osiot 1-5. Kirjallisen ehdotuksen lisäksi voi mukaan liittää esimerkiksi videon, jolla kuvataan em. asioita. Älä kuitenkaan lähetä pelkkää videota!

Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää kysymyksesi yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen ennen määräajan umpeutumista.