Oppilaskysely etäopetusjakson aikana

KiVa-koulujen oppilaille suunnatun koronakevään kyselyn suosio todella yllätti meidät: vastaajia on lähes 48 000 yhteensä 415 koulusta! Hienoa, että näin moni KiVa-koulu on päättänyt osallistua kyselyyn. Haluamme antaa teille ajantasaista tietoa lasten ja nuorten oppimisesta, kaverisuhteista ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana opetuksen järjestämisen tueksi.

Kyselyn tulosten pohjalta on luotu interaktiivinen online-työkalu, joka tarjoaa sinulle näkymän lasten ja nuorten koronakevään kokemuksiin. Online-työkalun avulla voit itse ottaa kokeilemalla selvää tuloksista! Tarjolla on monta tarinaa siitä, mitä lapsille ja nuorille kuuluu koulujen sulkeuduttua.

Tästä pääsee tuloksiin

KiVa-koulut voivat katsoa koulukohtaiset tuloksensa. Ohjeet koulukohtaisten tulosten saavuttamiseen löytyvät kirjautumalla intraan, josta löytyy linkki ja ohjeet.

Miten online-työkalu toimii? Työkalussa on mahdollista tarkastella lasten ja nuorten kokemuksia luokka-asteittain. Työkalun avulla voit myös selvittää, miten ihmissuhteet ovat yhteydessä oppilaiden kokemuksiin. Kuinka esimerkiksi sellaiset oppilaat, joita on kiusattu tai jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, ovat kokeneet kotona opiskelun ja eristyksissä olon koulujen sulkeuduttua? Voit kiinnittää huomiota myös aikuisten merkitykseen eristyksen aikana valitsemalla tarkasteluun vaikkapa sellaiset oppilaat, joiden kotona ei ole ollut aikuisia päivisin tai joilla on ollut vaikeuksia saada opettajaan yhteyttä.

Koululaisten kysely pähkinänkuoressa (päivitetty 14.5.2020 klo 10.00)

Kenellä oli mahdollisuus osallistua? KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluvien koulujen oppilailla
Kuinka monta vastaajaa? 48 338
Kenelle kysely on tarkoitettu? Perusopetuksen vuosiluokille 1–9 (7–16-vuotiaille)
Kuinka monesta koulusta kyselyyn osallistuttiin? 416
Milloin kyselyyn oli mahdollista osallistua? 4.–13.5.2020
Miten kysely toteutettiin? Sähköinen kysely osana etäopetusta KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavien oppilaitosten oppilaille
Mitä kyselyllä haluttiin selvittää? Oppilaiden kokemuksia etäopiskelusta, saatavilla olevasta tuesta, vertaissuhteista ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana

Osoitteessa https://blogit.utu.fi/invest/ löydät 14.5.2020 blogin, jossa esitellään kyselyn keskeisiä tuloksia.