KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVa Skola®

KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklades vid Åbo universitet. Olika studier konstaterar att KiVa är en av de mest effektiva program som förhindrar mobbning. I Fnland har vi över 900 KiVa-skolor, och programmet används också utanför Finland i flera länder, se www.kivaprogram.net/.

Programmet har utvecklats med resursser från licensavgifter som kom i kraft på hösten 2016. Utvecklingsarbete görs för skolornas behov och ofta grundar det på feedback som vi får från skolorna. Först uppdaterade vi lektionernas kortfilmer och nu har lärarnas handböcker samt seppo-spelen förnyats. Som nya medlemmar i KiVa-familjen börjar spelet Pulmikas och mobilapplikationen KiVappi för KiVa-teamen. I framtiden kommer vi att erbjuda också annat nytt material, webbinarier och fortbildning med hantering av mobbningsfall i skolan.

Nya skolor kan registrera sig för läsåret 2019-2020.

 

KiVaShop Tutustu