KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Vanliga frågor

 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande användningen av KiVa™ Skola-programmet. Frågorna gäller bl.a. användningen av programmet, registreringen som användare av programmet och tillgång till programmets material.

 

Vi känner inte till skolans användarnamn eller lösenord, kan ni skicka dem till oss, tack?

Kontakta skolans rektor eller KiVaSkola kontaktperson för att få skolans användarnamn och lärar-/elevlösenord. KiVa™ Skola har sänt dem instruktioner för hur dessa kan beställas. Om rektorn eller kontaktpersonen inte känner till skolans användarnamn eller lösenord, kan de kontakta KiVa™ Skola-programmets kansli. 

 

Användarnamnet/lösenordet jag fått från skolan fungerar inte. Kan jag få nya?

Då du sänder en förfrågan gällande användarnamn och lösenord som inte fungerar, kom ihåg att nämna på vilken www-adress och med vilka användarnamn/lösenord du försökt logga in samt skolans namn. Berätta för oss också vad det står i texten som kommit upp på skärmen då du försökt logga in. Då kan vi bäst reda ut varför inloggningen inte fungerar.

 

Vår skola har fått nya lärare och de behöver utbildning. När ordnar ni följande utbildningsdag?

Vi har gjort ett e-utbildningsmaterial som kan användas för att utbilda nya lärare. Materialet finns på våra webbsidor. För att bekanta dig med materialet behöver du din skolas användarnamn och lärarlösenord. Med hjälp av materialet kan nya lärare bekanta sig med KiVa™ Skola-programmet och de som redan använt programmet kan repetera sina kunskaper. Vid behov kan skolan även beställa en KiVa™ Skola utbildare till sin skola, då betalar skolan ett arvode för handledning/föreläsning samt resekostnader. Om ni har önskemål på utbildningar kan ni kontakta projektsekreterare Marita Kantola, mairka(at)utu.fi.

 

Vår skola skulle vilja registrera sig som användare av KiVaSkola-programmet. Hur går det till?

F.o.m. hösten 2011 är registreringen till KiVa™ Skola-programmet avgiftsbelagd. Registreringen innehåller KiVa™ Skola-programmets material samt andra produkter som hör till programmet. Klicka här för mer information om registreringen. I ärenden gällande registreringen kan ni kontakta projektsekreterare Marita Kantola, mairka(at)utu.fi.

   

Vi skulle vilja göra elevernas situationskartläggning som finns på internet på hösten, är det möjligt?

Elevernas situationskartläggning genomförs på internet varje år på våren. Enkäten besvaras alltid samma tid på året så att mobbningssituationen kan kartläggas utan att säsongsvariationer påverkar. Då kan elevernas svar jämföras mer tillförlitligt med de svar som elever i samma ålder under tidigare år gett. Elevernas situationskartläggning är ett verktyg som finns till för att skolan varje år ska kunna följa med hur eleverna just då upplever mobbningssituationen i skolan. Målet med KiVa™ Skola-programmet är att skolorna a) aktivt använder mobbningsförebyggande material, dvs. håller KiVa™-lektioner i lågstadierna och KiVa™-teman i högstadier och b) aktivt ingriper i mobbningsfall som uppdagas. Elevernas situationskartläggning berättar för skolan bl.a. om hur trygg och trivsam eleverna tycker att den egna skolan är.

 

Vi skulle vilja sätta KiVa™ Skolas logo på våra webbsidor, är det ok?

Ja, alla KiVa skolor som registrerat sig som användare av KiVa™ Skola programmet och använder programmet aktivt kan sätta KiVa™ Skolas logo på sin skolas webbsida. Logor i tre olika storlekar samt anvisningar för deras användning finns på våra webbsidors slutna område under rubriken KiVa Skola meddelar.

 

Får vi använda KiVa™ Skolas logo i våra egna meddelanden?

Ja, ni får använda KiVa™ Skolas logo i era meddelanden som gäller KiVa.

 

Vi har hört att KiVaSkola-material har översatts till engelska. Hur kan vi beställa materialet till vår skola?

Det finns engelskspråkiga versioner av Lärarens handbok för årskurs 1 (Teacher´s manual, unit 1) och årskurs 4 (Teacher´s manual, unit 2). Det finns ett begränsat antal trycka handböcker på engelska, och de säljs endast till KiVa-skolor för undervisningsbruk. Handböckernas pris är 80€/st + moms 10 % + porto och leveranskostnader. Vänligen kontakta Turn on JavaScript! för beställning.

 

Vi skulle vilja beställa fler Lärarens handböcker som hör till KiVaSkola-programmet. Var kan vi beställa dem och är de avgiftsbelagda?

Ni kan beställa avgiftsbelagt KiVa™Skola-material på våra webbsidor i vår KiVaShop. För Lärarnas handböcker har vi en kampanj under lå 2018-2019. För andra skolor än KiVa-skolor kostar handboken 75 euro per st + moms 10 % + förpacknings- och postkostnader. Frågor gällande försäljningen kan riktas till projektsekreterare Marita Kantola, mairka(at)utu.fi.

Har KiVa™ Skola-projektet gett ut publikationer, och kan jag få dem?

För tillfället har projektet publicerat artiklar endast på engelska. Du kan först bekanta dig med utgivningsinformationen om de publicerade artiklarna och sedan kontakta projektsekreterare Marita Kantola, mairka(at)utu.fi, och be henne skicka de artiklar du vill ha. Du kan även meddela Marita din e-postadress; hon sänder till en e-postlista med jämna mellanrum de nyaste publicerade artiklarna av KiVa™ Skola-programmets forskare.

 

Kan KiVa™ Skola-programmet också användas med barn under skolåldern?

KiVa™Skola-programmet har utvecklats för årskurserna 1-9  och kan inte som sådant direkt användas inom andra utbildningsnivåer. Ni kan ändå bekanta er med materialet för åk 1, Lärarens handbok för åk 1, och använda övningar som ni tycker är lämpliga. Bland barn under skolåldern lämpar sig övningarna i Lärarens handbok för åk 1 bäst för barn i förskoleåldern. Ni kan beställa en Lärarens handbok i vår nätbutik KiVaShop.

 

Vårt barn går i en KiVa skola, men vi anser att skolan inte ingriper i mobbning. Kan ni hjälpa till med saken?

Varje skola har en skyldighet att ingripa i mobbning, det här står även i den finska lagen (lag om grundläggande utbildning 29 § och 48 d §). Att använda KiVa™ Skola-programmet är ändå frivilligt för skolor som registrerat sig som användare av programmet, vilket innebär att vi inte kan ingripa i hur en enskild skola förverkligar programmet. Vi har gett KiVa skolorna rekommendationer för användningen av programmet och utvecklat KiVa™ Skola-programmets kvalitetsrekommendationer för att stöda skolorna. KiVa™ Skola-programmet innehåller konkreta verktyg för KiVa skolornas personal, både gällande preventivt antimobbningsarbete (bl.a. lektioner/teman) och för att reda ut akuta mobbningsfall.