fi | se
Sivustokartta

Etusivu
Tietoa vanhemmille
Mikä on KiVa koulu? Vanhempien opas pähkinänkuoressa
Perustietoa kiusaamisesta
Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisen muodot Kiusaaminen koskettaa koko luokkaa Mistä kiusaaminen johtuu? Miten tunnistan kiusatun oppilaan?
Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona
Toimenpiteet koulussa Toimenpiteet kotona
Kirjallisuutta ja nettiosoitteita
Tietokirjallisuus & kaunokirjallisuus Nettisivuja

Vanhempien opas pähkinänkuoressa

Vanhempien opas pähkinänkuoressa

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen koulu

Vanhempien opas on osa KiVa Koulu -ohjelmaa, joka on kehitetty kiusaamisen vastaiseksi työvälineeksi kasvattajien käyttöön. Oppaan tavoitteena on tarjota tietoa koulukiusaamisesta; mitä siitä tiedetään ja mitä sille voidaan tehdä niin kotona kuin koulussakin.

Mitä kiusaaminen on?  

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallisesti pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Kiusaaminen ei ole viatonta leikkiä, siitä ei selviä antamalla samalla mitalla takaisin ja se ei kasvata luonnetta. Kiusaaminen on aina vakavaa toisen oikeuksien loukkaamista ja ihmisarvon alentamista.

Kiusaamisen muodot

Kiusaaminen voi olla luonteeltaan näkyvää tai piilossa olevaa. Näkyviä muotoja ovat toisen fyysinen ja sanallinen vahingoittaminen. Epäsuora kiusaaminen on luonteeltaan huomaamattomampaa ja sen avulla vahingoitetaan kiusatun sosiaalisia suhteita. Edellä mainitut kiusaamistavat rajoittuvat kouluun, kun taas kännykkä- ja nettikiusaaminen tavoittavat uhrinsa milloin ja missä tahansa.

Kiusaaminen koskettaa koko luokkaa 

Muita kiusaava lapsi toimii harvoin yksin. Hänellä on omat apurinsa ja kannustajansa. Kiusatulla voi olla puolustajia, mutta suurin osa oppilaista kuitenkin kiusaamistilanteissa vetäytyy ulkopuolisiksi kiusaamisen hiljaisiksi hyväksyjiksi. Kiusaamisesta voi vähitellen tulla osa koulun arkipäivää.

Mistä kiusaaminen johtuu?

Lapsilla, jotka kiusaavat toisia, on usein halu näkyä ja kuulua, saada ihailua ja valtaa ryhmässä. Usein kiusaamisen kohteeksi valitaan oppilas, joka on epävarma, arka, ennestään huonossa asemassa ryhmässä tai jolla on vain vähän tai ei ollenkaan ystäviä. Kiusaajaksi tai kiusatuksi ei päädytä yksinomaan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, vaan näihin rooleihin vaikuttavat myös muiden oppilaiden odotukset ja luokassa vallitsevat normit.

Miten tunnistan kiusatun oppilaan?  

Mitkään yksittäiset merkit eivät sinänsä kerro kiusatuksi joutumisesta. Jokainen vanhempi tuntee oman lapsensa ja tälle tyypilliset keinot viestittää pahaa oloaan. Olennaista on oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos suhteessa hänen aiempaan käyttäytymiseensä, esimerkiksi aikaisemmin koulussa hyvin viihtynyt lapsi ei enää haluakkaan mennä kouluun.

Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa

Koulutasolla KiVa Koulu -ohjelman tavoitteena on tarjota perustietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Luokkatasolla pyritään vaikuttamaan oppilaisiin niin, että he kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat tukemaan kiusattua ja osoittaisivat, etteivät hyväksy kiusaamista. Oppilaiden tasolla keskeinen työmuoto ovat selvittämiskeskustelut. Selvittelyihin liittyy aina seuranta, jossa varmistetaan että kiusaaminen on todella loppunut.

Toimenpiteet kotona

Asian selvittämisen tavoitteena on tuen välittäminen kiusatulle, hänen itseluottamuksensa lisääminen ja sen vakuuttaminen, että kiusaaminen saadaan loppumaan. Oman koulun KiVa Koulu -tiimiin kannattaa ottaa yhteyttä ja keskustella tapahtuneesta. Tiimin jäsenet ovat koulutuksessa perehtyneet toimenpiteisiin, joiden avulla yksittäisiin kiusaamistapauksiin puututaan.

Milloin kiusaaminen on rikos?  

Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. Kiusaamiseen voidaan soveltaa mm. kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lainpykäliä. Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja.

Lapseni osallistuu kiusaamiseen - mitä tehdä?  

Ole rauhallinen ja päättäväinen keskustellessasi kiusaamisesta lapsesi kanssa. Tee selväksi, ettet hyväksy kiusaamista. Kerro, että haluat tukea lastasi kiusaamisen lopettamisessa. Miettikää yhdessä erilaisia keinoja, joiden avulla voi hillitä kiukkua ja kestää pettymyksiä. Voitte myös pohtia, mitä lapsesi voisi tehdä kiusatun hyväksi, esimerkiksi tervehtiä ja hymyillä rohkaisevasti tai olla ainakin osallistumatta kiusaamiseen millään tavalla.