KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVan vaikuttavuus vuosina 2009 - 2017

KiVa-kouluissa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä sinä aikana, jolloin ohjelma on ollut käytössä. Alla olevasta linkistä löytyy diaesitys muutoksista, joita suomalaisissa KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttaneissa kouluissa on vuosien 2009-2017 aikana tapahtunut. Suuntana on edelleen sekä muita kiusaavien että kiusatuksi joutuvien oppilaiden määrän lasku. Kouluissa tehtävä ennaltaehkäisevä työ ja kiusaamiseen puuttuminen kasvattavat hyvinvointia. Kiitämme tästä teitä, koulujen henkilöstö!

KiVan vaikuttavuus vuodesta 2009 alkaen

Empiiriset tutkimukset vaikuttavuudesta