KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

 

 

Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät KiVa Koulu® -ohjelman käyttöön liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Kysymykset liittyvät mm. ohjelman käyttöön, ohjelmaan rekisteröitymiseen sekä ohjelman materiaalien saatavuuteen.

 

Emme tiedä koulumme koulutunnusta tai salasanaa, voitteko lähettää ne meille, kiitos?

Voitte kysyä koulutunnustanne ja opettaja-/oppilassalasanoja koulunne KiVa Koulu® -yhteyshenkilöltä tai rehtorilta. Jos rehtori tai yhteyshenkilö ei tiedä koulun koulutunnusta tai salasanoja, niin he voivat ottaa yhteyttä KiVa Koulu® -ohjelman toimistoon.

 

Koululta saamani tunnukset eivät toimi. Saanko uudet tunnukset?

Kun lähetät kyselyn tunnuksista/salasanoista ja niiden toimimattomuudesta, muista aina laittaa viestiisi tieto siitä, mihin www-osoitteeseen ja millä tunnuksilla/salasanoilla olet yrittänyt kirjautua sekä koulusi nimi.  Laita viestiin myös se teksti mikä näyttöön tuli, kun yritit kirjautua ko. sivustolle.  Näin pystymme parhaiten selvittämään syytä tunnusten toimimattomuudelle.

 

Kouluumme on tullut uusia opettajia ja he tarvitsevat perehdytystä. Milloin teillä on tulossa seuraava koulutuspäivä?

Uusien opettajien kouluttamista varten olemme tehneet nettisivuiltamme löytyvän virtuaalikoulutusmateriaalin. Materiaaliin tutustumista varten tarvitset koulusi koulutunnuksen ja opettajasalasanan. Virtuaalikoulutusmateriaalin avulla uudet opettajat voivat tutustua KiVa Koulu® -ohjelmaan ja ohjelmaa jo käyttäneet opettajat kerrata tietojaan. Koulu/Kunta voi tarvittaessa tiedustella paikan päälle myös KiVa Koulu® -ohjelman kouluttajaa, jolle korvataan ohjauksesta/luennoinnista luentopalkkio ja matkakulut. Koulutustoiveissa voitte ottaa yhteyttä toimstoomme Turn on JavaScript!

 

Koulumme haluaa rekisteröityä KiVa Koulu® -ohjelman käyttäjäksi. Miten se onnistuu?

KiVa Koulu® -ohjelmaan rekisteröityminen on ollut maksullista syksystä 2011 lähtien. Ohjelman käytölle on lukuvuosimaksu. Rekisteröitymiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä KiVa Koulu® -ohjelman toimistoon Turn on JavaScript!..

  

Haluaisimme tehdä Internetissä olevan oppilaskyselyn syksyllä, onko se mahdollista?

Oppilaskysely toteutetaan Internetissä joka vuosi keväällä (vuodesta 2019 alkaen maaliskuussa). Kysely tehdään aina samaan aikaan vuodesta, jotta saadaan selville koulussa tiettynä lukuvuoden ajankohtana ilmenevä kiusaamistilanne ilman kausivaikutuksia. Näin oppilaiden vastauksista saatua palautetta voidaan vertailla aikaisempien vuosien samanikäisten oppilaiden vastauksiin luotettavammin kuin jos oppilaat vastaisivat milloin tahansa kuluvana lukuvuotena. Oppilaskysely on koulujen käytössä oleva työkalu, jonka avulla koulussa voidaan vuosittain seurata sitä, millaiseksi oppilaat kokevat koulun kiusaamistilanteen ko. hetkellä. KiVa Koulu® -ohjelman tavoitteena on se, että koulussa a) käytetään aktiivisesti kiusaamisen ennaltaehkäisevää materiaalia eli pidetään alakouluissa KiVa Koulu® -oppitunteja ja yläkouluissa KiVa Koulu® -teemoja sekä b) puututaan aktiivisesti esille nouseviin kiusaamistilanteisiin. Oppilaskysely kertoo koululle mm. siitä, miten turvalliseksi ja viihtyisäksi oppilaat oman koulunsa kokevat. 

 

Haluaisimme laittaa KiVa Koulu® -ohjelman logon nettisivuillemme, onko se ok?

Kyllä, kaikki KiVa Koulu® -ohjelmaan rekisteröityneet KiVa-koulut voivat laittaa oman koulunsa nettisivuille KiVa Koulu® -ohjelman logon. Kolme erikokoista logoa ja niihin liittyvät käyttöohjeet löytyvät nettisivujemme suljetulta alueelta, KiVa Koulu® tiedottaa -osion tiedotteesta ”KiVa Koulu® -ohjelman uudet logot nettisivuillenne”.

 

Voimmeko käyttää KiVa Koulu® -logoa omissa tiedotteissamme?
Kyllä, voitte käyttää logoa tiedotteissa, jotka koskevat nimenomaan KiVa-asioita.

 

Olemme kuulleet, että KiVa Koulu® -materiaalia on käännetty englanniksi. Miten materiaalia voi tilata koululle?

Meillä on englanninkielisinä versioina sekä Opettajan opas alakoulun 1. luokalle (Teacher´s manual, unit 1), Opettajan opas alakoulun 4.luokalle (Teacher´s manual, unit 2) sekä Opettajan opas yläkoululle (Teacher´s manual, unit 3). Oppaita on painettu rajallinen määrä ja niitä myydään vain rekisteröityneille KiVa-kouluille opetuskäyttöön. Oppaat maksavat 80 € kpl (Unit 1 ja Unit 2) ja 70 € kpl (Unit 3)+ alv 10 % + pakkaus- ja postituskulut. Oppaita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta Turn on JavaScript!.

 

Haluaisimme tilata lisää KiVa Koulu ®-ohjelmaan kuuluvia Opettajan oppaita. Mistä voimme niitä tilata ja saako niitä tilata maksutta?

Voitte tilata maksullista KiVa Koulu® -materiaalia nettisivuiltamme löytyvästä KiVaShopista. Mm. Opettajan oppaisiin on kampanja, lisätietoa tästä Uutiskirjeessä 2/2018-2019. Opettajan oppaat maksavat muille kuin KiVa-kouluille 75€/kpl + alv 10 % + pakkaus- ja postituskulut. Tilausasioissa voitte olla myös suoraan yhteydessä toimistoomme Turn on JavaScript!

 

Onko KiVa Koulu® -hankkeesta tullut julkaisuja, voinko saada niitä?

Hankkeesta on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisiä julkaisuja. Voit ensin tutustua hankkeesta julkaistujen artikkelien julkaisutietoihin ja sitten ottaa yhteyttä haluamastasi artikkelista sähköpostitse KiVan toimistoon Turn on JavaScript!.

  

Voiko KiVa Koulu® -ohjelmaa käyttää myös varhaiskasvatuksen puolella?

KiVa Koulu® -ohjelma on kehitetty perusopetuksen koulujen luokka-asteille 1-9 ja siten se ei ole sellaisenaan suoraan hyödynnettävissä muille koulutuksen tasoille.  Voitte kuitenkin tutustua ensimmäisen luokan materiaaliin, Opettajan oppaaseen alakoulun 1 luokalle ja valita sieltä sopivaksi katsomianne harjoituksia. Alakoulun 1 luokan Opettajan oppaan harjoitukset soveltuvat varhaiskasvatuksen puolella parhaiten esikouluikäisille lapsille. Voitte tilata Opettajan oppaan verkkokaupastamme KiVaShopista.

 

Lapsemme koulu on KiVa koulu, mutta mielestämme siellä ei puututa kiusaamiseen. Voitteko auttaa asiassa?

Jokaisella koululla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen, tämä on lakiin kirjoitettu velvoite (perusopetuslaki 29 § ja 48 d §). KiVa Koulu® -ohjelman käyttö on ohjelman käyttäjiksi rekisteröityneille kouluille kuitenkin vapaaehtoista, jolloin emme voi puuttua siihen miten yksittäinen koulu toteuttaa ohjelmaa.  Olemme antaneet KiVa kouluille suosituksia ohjelman käytöstä ja kehittäneet koulujen tueksi KiVa Koulu® -ohjelman laatusuositukset. KiVa Koulu® -ohjelma sisältää KiVa koulujen henkilökunnille konkreettisia työvälineitä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn (mm. oppitunnit/teemat) että akuutin kiusaamistilanteeseen selvittämiseen (selvittämiskeskusteluprosessi).