KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Under KiVa-försöksåret i Holland minskade skolmobbningen med över 50 %!

Under KiVa-försöksåret i Holland minskade skolmobbningen med över 50 %!

17.10.2013

Under läsåret 2012-2013 testades KiVa Skola-programmets effektivitet i Holland. Över 10 000 elever i 66 KiVa försöksskolor och 33 kontrollskolor deltog i undersökningen. Undersökningen leddes av Rene Veenstra, professor i sociologi vid Groningen universitet.

Enlig undersökningsresultaten minskade antalet elever som upplevde sig bli mobbade en gång per månad eller oftare från 29 % (våren 2012) till 13,5 % (våren 2013) i KiVa-försöksskolorna. Mobbningen minskade mest (65 %) hos de elever som mobbades varje dag. Mobbningen minskade även i kontrollskolorna, men inte lika tydligt som i försöksskolorna.

Mer information om undersökningen finns på Groningen universitets hemsidor (på engelska).