KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa Skola-projektet minskar betydligt mobbning i skolorna

KiVa Skola-projektet minskar betydligt mobbning i skolorna

06.08.2008

De första resultaten från KiVa Skola-projektet visar att färre elever blir mobbade eller mobbar andra i de skolor där projektet genomförts under läsåret 2007-2008. Avsikten med KiVa Skola-programmet är att förebygga och minska mobbning i skolorna. Både antalet elever som upprepade gånger blivit mobbade och antalet elever som mobbat andra barn minskade med ca 40 procent i de skolor som deltog i projektet. Dessutom inverkade projektet positivt på elevernas trivsel och deras motivation för att lära sig.

Programmet har utvecklats vid Åbo universitet och finansierats av undervisningsministeriet. I projektets första fas har mer än 4 000 grundskoleelever i årskurserna 4-6 deltagit i programmet. Positiva resultat ses i alla åldersklasser bland eleverna som deltagit i projektet, och också i barnens uppskattning av sig själva och sina kamrater. Programmet ökade också lärarnas kunnande: i slutet av projektperioden upplevde 23 procent av lärarna i de skolor som deltagit i projektet att de hade goda insikter i mobbning, medan motsvarande tal i kontrollskolorna var 9,8 procent.

 

Också internationellt sett var resultaten betydande: lika bra resultat i motsvarande undersökningar som använt modellen med försöks- och kontrollskolor har inte tidigare fåtts någonstans i världen i mobbningsundersökningar.

 

Till de elever som deltar i KiVa Skola-programmet riktas bl.a. undervisning där olika teman gällande mobbning behandlas genom diskussion och övningar. I ett dataspel mot mobbning rör sig eleverna i en virtuell skola, där de försöker hjälpa sina kamrater som blir mobbade. Dessutom tar man tag i mobbningen genom samtal då den upptäckts.

 

Då skolåret börjar startar man motsvarande försök i klasserna 1-3 och 7-9. Efter det sprids programmet till fler finska skolor. Redan i höst skickas ett brev till alla skolor som erbjuder grundläggande undervisning, där det informeras om möjligheten att ta KiVa Skola-programmet i användning under hösten 2009. Personalen i de skolor som deltar i programmet får handledning under våren. Avsikten är att alla finska skolor ska ha tillgång till KiVa Skola-programmet år 2009.

 

-----

Tilläggsuppgifter:

- professor Christina Salmivalli (Åbo universitet), tfn 050 5947965
- specialforskare Elina Poskiparta (Åbo universitet), tfn (02) 333 8599
- utvecklingschef Kristiina Laitinen (undervisningsministeriet), tfn 050 4019498