KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Riihimäki är årets KiVa-kommun 2018

Riihimäki är årets KiVa-kommun 2018

18.12.2018

Riihimäki är årets KiVa-kommun 2018. Utmärkelsen beviljas av den arbetsgrupp vid Turun Yliopisto som utvecklat åtgärdsprogrammet KiVa Skola. Alla 11 grundskolor i Riihimäki använder sig av KiVa Skola-programmet. Staden har långsiktigt och målmedvetet arbetat mot mobbning genom att utnyttja KiVa Skola-programmet på ett mångsidigt och högklassigt sätt.

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram för att motarbeta mobbning i skolorna. Programmet, som är utvecklat vid Turun yliopisto med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet, har funnits tillgängligt för alla finländska grundskolor sedan hösten 2009. År 2018 är över 950 grundskolor registrerade användare av KiVa Skola-programmet.

Bland de skolor som utnyttjar KiVa Skola-programmet har Årets KiVa Skola utsetts redan åtta år i rad. Det här året ville man ge utmärkelsen till en kommun som aktivt och förtjänstfullt arbetat mot mobbning.

- Årets KiVa-kommun 2018 är Riihimäki. Vid valet fästes uppmärksamhet vid Riihimäki stads långsiktiga och målmedvetna arbete mot mobbning, samt vid att kommunen utnyttjat KiVa Skola-programmet på ett mångsidigt och högklassigt sätt. Alla 11 grundskolor i kommunen använder sig av Kiva Skola-programmet, motiverarar professor Christina Salmivalli valet.

Utbildningschef Virve Jämsén vid Riihimäki stad konstaterar att staden speciellt uppskattar att alla skolor i och med KiVa Skola-programmet får ett enhetligt sätt att agera för att motarbeta mobbningen. Programmet erbjuder dessutom möjligheten att få kommunvis feedback utöver den feedback som erbjuds skolorna.

- Feedbacken ger värdefull information om hur skolorna i staden arbetar mot mobbning och möjliggör jämförelser mellan kommunerna på nationell nivå. Vi utnyttjar informationen inom den grundläggande undervisningen i staden, både när vi planerar verksamheten på kommunnivå och i de enskilda skolorna i elevvårdsarbetet och vid planeringen av nästa läsår, berättar Jämsén.

 

Mer information:

utbildningschef Virve Jämsén, Utbildnings- och ungdomstjänster / Riihimäki stad, tfn 040 330 4452, Turn on JavaScript!

specialsakkunnig Elisa Poskiparta, KiVa Skola / Turun yliopisto, tfn 0400 286 670, Turn on JavaScript!

professor Christina Salmivalli, KiVa Skola / Turun yliopisto, tfn 0400 995 473, Turn on JavaScript!

 

Besöket i Riihimäki den 18.12.2018

I bilden står Marita Kantola, Anna Eskola, Esa Santakallio, Virve Jämsén och Aulikki Väisänen