KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

Instruktioner för skolor som vill registrera sig i programmet för läsåret 2018-2019

Välkommen med i KiVa!

Registrering för läsåret 2018-2019 kommer att öppnas den 1 augusti 2018.

(För läsåret 2017-2018 kan ännu registreras men då måste man kontakta KiVa-byrån först.)

Skolan kan registrera sig som en administrativ enhet, en separat enhet i en administrativt förenad skola eller ett låg- eller högstadium i en enhetsskola.

Från och med läsåret 2016–2017 har KiVa Skola-programmet en årsavgift. Den grundar sig på elevantalet i skolan eller enheten.  En del av Finlands kommuner vill stöda användningen av KiVa i sina skolor och koncentrera avgiftsbetalningen. De här kommunerna kan få en s.k. kommunlicens (0,60 euro per elev för läsåret). Bruket av kommunlicensen förutsätter att över hälften av kommunens skolor är registrerade KiVa-skolor och undervisningsanordnaren i kommunen har kommit överens om licensen med KiVa Skola. Om man inte använder kommunlicens blir den skolspecifika årsavgiften mellan 50 och 400 euro per läsår för skolan. Årsavgiften faktureras under året 2018.

Närmare uppgifter om prissättningen kommer senare till sidan.

De skolor som redan är registrerade för läsåret 2017–2018 behöver inte nyregistrera sig för att fortsätta använda programmet under läsåret 2018–2019. Ifall har skolan förenats till en annan skola eller någon annan ändring i skolan har hänt, ber vi skolan kontakta KiVa-byrån.