KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

Instruktioner för skolor som vill registrera sig i programmet för läsåret 2018-2019

Välkommen med i KiVa!

Registrering för läsåret 2018-2019 kommer att öppnas den 1 augusti 2018.

De skolor som redan har varit registrerade för läsåret 2016–2017 och/eller 2017–2018 behöver inte nyregistrera sig för att fortsätta använda programmet under läsåret 2018–2019.

Skolan kan registrera sig som en administrativ enhet, en separat enhet i en administrativt förenad skola eller ett låg- eller högstadium i en enhetsskola.

KiVa Skola-programmet har en årsavgift. Den grundar sig på elevantalet i skolan eller enheten. Den skolspecifika årsavgiften är mellan 50 och 400 euro per läsår för skolan. En del av Finlands kommuner vill stöda användningen av KiVa i sina skolor och koncentrera avgiftsbetalningen. De här kommunerna kan få en s.k. kommunlicens (0,60 euro per elev för läsåret). Bruket av kommunlicensen förutsätter att över hälften av kommunens skolor är registrerade KiVa-skolor och att det finns att avtal mellan kommunen och KiVa.

Årsavgiften faktureras under året 2018.

Närmare uppgifter om prissättningen kommer senare till sidan.

Instruktioner för de nuvarande registrerade KiVa-skolorna

Om skolan var med under läsåret 2017-2018 behövs ingen nyregistrering utan registreringen gäller tillsvidare. Årsavgiften faktureras under året 2018. Om det har skett ändringar i elevatalet som förorsakar ombyte till en annan prisnivå i listan skall skolan bekräfta ändringen innan slutet av september.

På hösten kan rektorn eller KiVa-kontaktpersonen uppdatera skolans elevantal och/eller ändrade uppgifter via kontrollsidan på nätet.

Ifall har skolan förenats till en annan skola eller någon annan ändring i skolan har hänt, ber vi skolan kontakta KiVa-byrån.