KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Instruktioner för skolor som vill registrera sig i programmet för läsåret 2019-2020

Välkommen med i KiVa!
Registreringen för läsåret 2019-2020 är öppen.

Registreringsblanketten som ska fyllas i.

Skolan kan registrera sig som en administrativ enhet, en separat enhet i en administrativt förenad skola eller ett låg- eller högstadium i en enhetsskola.

KiVa Skola-programmet har en läsårsavgift. Den grundar sig på elevantalet i skolan eller enheten. Den skolspecifika avgiften är mellan 50 och 400 euro per läsår för skolan (enheten). En del av Finlands kommuner vill stöda användningen av KiVa i sina skolor och koncentrera avgiftsbetalningen. De här kommunerna kan få en s.k. kommunlicens (0,60 euro per elev för läsåret). Bruket av kommunlicensen förutsätter att över hälften av kommunens skolor är registrerade KiVa-skolor och att det finns att avtal mellan kommunen och KiVa.

Läsårsavgiften faktureras under året 2019.

Närmare uppgifter om prissättningen i Registreringsmeddelandet

 

Om skolan var med under läsåret 2018-2019 behövs ingen omregistrering utan registreringen gäller tillsvidare. 

Om det har skett förändringar i elevatalet skall skolan meddela om förändringen innan den 30.9.2019. På hösten kan rektorn eller KiVa-kontaktpersonen uppdatera skolans elevantal och/eller förändrade uppgifter via kontrollsidan på nätet.

Läsårsavgiften faktureras under året 2019.

Ifall skolan har förenats till en annan skola eller ifall någon annan ändring i skolan har hänt, ber vi skolan kontakta KiVa-byrån.

(Registreringsmeddelandet 6.7.2018)