KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

Instruktioner för de nuvarande KiVa-skolorna och information för de skolor som vill registrera sig i programmet

De skolor som redan är registrerade för läsåret 2016–2017 behöver inte nyregistrera sig för att fortsätta använda programmet under läsåret 2017–2018. Ifall har skolan förenats till en annan skola eller någon annan ändring i skolan har hänt, ber vi skolan kontakta KiVa-byrån. För de nuvarande KiVa-skolorna har vi satt Instruktioner till KiVa-skolor för läsåret 2017–2018 på webbplatsen (kräver inloggning) så att skolorna uppdaterar sina uppgifter för nästa läsår.

Registrering för läsåret 2017-2018 för blivande nya KiVa-skolor har öppnats 5.6.2017. Öppna blanketten.

Skolan kan registrera sig som en administrativ enhet, en separat enhet i en administrativt förenad skola eller ett låg- eller högstadium i en enhetsskola.

Från och med läsåret 2016–2017 har KiVa Skola-programmet en årsavgift. Underhållet och den fortsatta utvecklingen av programmet förutsätter finansiella resurser, som årsavgifter kan ge.

Prissättningen förblir densamma för läsåret 2017–2018. Avgiften grundar sig på elevantalet i skolan eller enheten. En del av Finlands kommuner vill stöda användningen av KiVa i sina skolor och koncentrera avgiftsbetalningen. De här kommunerna kan få en s.k. kommunallicens (0,60 euro per elev för läsåret). Bruket av den kommunala licensen förutsätter att över hälften av kommunens skolor är registrerade KiVa-skolor och undervisningsanordnaren i kommunen har kommit överens om licensen med KiVa Skola.

För skolor utanför kommunallicensen används skolspecifika årsavgifter som är 50–400 euro. Närmare uppgifter om prissättningen finns på Registreringsmeddelandet. Där har vi beräknat också allt grundmaterial och service som ingår i KiVa Skola-programmets årsavgift.