KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Pulmikas är det nyaste spelet i KiVa-helheten. Spelet spelas i smågrupper med hjälp av mobilapparater. Spelet uppmuntrar till reflektion kring problemsituationer som uppstår i kompisrelationer och interaktion med andra. Den spelbaserade diskussionen är ett lätthanterligt och tryggt sätt att behandla svåra ämnen. Spelet fungerar bra som ett diskussionsunderlag och i vissa fall kan spelandet ersätta behandlandet av ämnet.

Läraren fungerar som spelets ledare och behöver en egen mobilapparat (mobil eller pekplatta) för att styra spelet. Eleverna deltar i spelet antingen med sina egna eller skolans mobilapparater eller datorer. Utöver dessa behövs det en gemensam vy som kan vara t.ex. en dator vars vy projiceras på väggen.

PULMIKAS I EN NÖTSKAL

• För ett spel reserveras ca. 45 minuter (spelets längd beror på elevernas diskussionsaktivitet).
• Läraren fungerar som handledare, vars uppgift är att uppmuntra till diskussion.
• Spelet spelas i elevgrupper, av vilka 3–6 lag bildas.
• Lagets idealstorlek är 4 personer (spelet fungerar även bra i 3–6 personers lag).
• För att spela spelet behövs en dator, vars skärm projiceras åt alla (gemensam utsikt) och mobilapparater för varje enskild spelare och för handledaren.
• Målsättningen för lagen är att reflektera kring möjliga lösningar gällande problemsituationer i kompisrelationer och interaktion. Pulmikas-spelet finns på KiVa Skola-programmets www-sidor på det stängda området. Kolla upp vilka ämnen spelen innehar!

KOM IGÅNG MED SPELET

1. Gå med din mobilenhet på adressen: www.pulmikas.fi/login

2. Fyll i skolans användarnamn (i fältet tunnus) och lärarens lösenord (i fältet lösenord). Dessa är alltså samma som används för att logga in på KiVa Skolans nätsidor. Tryck på knappen Seuraava. 

3. Efter att du har loggat in behöver du endast följa instruktionerna som kommer på skärmen. 

Pulmikas ger inte upphov till personregister.