KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » PsM Virpi Pöyhönen disputerar 16.8.2013 om att försvara och stöda den mobbade eleven

PsM Virpi Pöyhönen disputerar 16.8.2013 om att försvara och stöda den mobbade eleven

09.08.2013

PsM Virpi Pöyhönens doktorsavhandling “Defending behavior in bullying situations” framläggs till offentlig granskning fredag 16 augusti 2013 kl. 12 vid Åbo Universitet (Publicum, auditorium Pub3, Assistentgatan 7). Som opponent fungerar Debra Pepler från York universitet i Toronto, Kanada, och som kustos fungerar Christina Salmivalli. Välkomna!

Läs mera om avhandlingsämnet (på finska)