KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » PsM Silja Saarento disputerar den 12.6.2015 om ämnet: Konceptualisering och motverkande av mobbningsdynamik: Klassrums- och skolkontext är av betydelse

PsM Silja Saarento disputerar den 12.6.2015 om ämnet: Konceptualisering och motverkande av mobbningsdynamik: Klassrums- och skolkontext är av betydelse

27.05.2015

PsM Silja Saarento´s  doktorsavhandling: Conceptualizing and counteracting the bullying dynamic: Classroom and school contexts matter (Konceptualisering och motverkande av mobbningsdynamik: Klassrums- och skolkontext är av betydelse) framläggs till offentlig granskning fredag 12 juni 2015 kl. 12.15 vid Åbo Universitet (Arcanum, auditorium Arc1, Arcanumsgatan 4, T22, se kartan). Som opponent fungerar professor Dorothy Espelage från Illinois universitet, Urbana-Champaigne, USA och som kustos fungerar professor Christina Salmivalli

Läs mera om avhandlingsämnet ( på finska)

Välkomna!