KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

NYHETSBREV 5 kort

15.05.2019

Hejsan! Det är inte mycket kvar innan sommarlovet. Vi har trevliga saker att berätta ännu före sommaren och en hel del nytt som väntar på hösten. Vi har skickat ett nyhetsbrev till KiVa-skolors rektorer och kontaktpersoner den 15.5. Brevet kan läsas i sin helhet på den stängda sidan.

Aktuellt

  • Personalenkäten är öppen den 14.5–7.6. Anvisningarna har vi skickat till skolornas rektorer och kontaktpersoner per epost.
  • Kostnadsfria exemplar av lärarhandböcker skickas till skolorna ännu i början av juni. Ifall er skola inte ännu har fått dem, så läs närmare anvisningar i nyhetsbrevet på den stängda sidan.
  • KiVa on the road-turnén kommer och anmälan börjar den 22.5
    KiVa Skola fyller 10 år och vi firar det med en jubileumsturné som är riktad till lärare i de registrerade KiVa-skolorna.
  • Nätmaterialet uppdateras under sommaren. När nästa läsår börjar kommer nätmaterialet att fullständigt stöda de nya uppdaterade handböckerna.
  • En ny video för lärare! Det finns en videointervju med konstapel Marko Forss på KiVa Skolas nätsida. Videon är på finska och den handlar om mobbning som brott.