KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVa Skola ska få förnyad webbsida innan läsåret kör igång hösten 2020

Den bekanta inloggningslogiken (inloggning med skolans användarnamn och lärarlösneordet) kommer att fungera också efter förnyelsen. Nya systemet medför en ny användarnivå och inloggningslogik för rektorer och KiVa-kontaktpersoner. Nya användarnivån medför anpassade vyer och förtydligade roller. I praktiken innebär detta att rektorer och KiVa-kontaktpersoner i vår databas kommer att få epost i början av augusti där de meddelas om deras nya användarkonton. Lärare som håller lektioner kan fortsätta använda skolans användarnamn och lärarlösordet också i fortsättningen.

KiVa-koordinatorer (f.d. KiVa-kontaktpersoner) och rektorer kommer att få epost och enligt instruktionerna i eposten kan de ta i bruk sitt eget användarkonto i systemet. Användarens e-postadress kommer att fungera som användarnamn i systemet. En person kan vara koordinator eller rektor i flera skolor samtidigt. Det är i fortsättningen användare med koordinatorstatus som ska uppdatera skolans uppgifter, meddela elevantalet och som har tillgång till skolspecifika enkätsammanfattningar.

KiVa-material som behövs för lektioner (dior, videor, lärarhandböcker, mm.) kommer också i fortsättningen nås med skolans användarnamn och lärarlösenord. Lärare som håller KiVa-lektioner behöver inte egna användarkonton.

Webbsidorna kommer också i fortsättningen hittas på adressen kivaskola.fi/kivakoulu.fi men designen kommer att genomgå en ändring. I fortsättningen kommer man att logga in genom att klicka på ’Logga in’ knappen i högrahörnet. Välkommen med igen på hösten!