KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » NY SKOLNING: Ingripande i svåra fall av mobbning och främjandet av välbefinnande för parterna inblandade i mobbning

NY SKOLNING: Ingripande i svåra fall av mobbning och främjandet av välbefinnande för parterna inblandade i mobbning

09.08.2018

Ämnet psykologi (Åbo universitet) ordnar skolningen ’Ingripande i svåra fall av mobbning och främjande av välbefinnande för parterna inblandade mobbning’, för personal inom grundundervisningen (1 sp). (annons finns i tidningen Opettaja 10.8.2018)

OBS skolningen hålls endast på finska

Skolningen är speciellt ämnad för de personer som är ansvarspersoner då man reder ut fall av mobbning. Skolningen fokuserar på utmaningar då man ingriper i mobbningssituationer samt långvariga fall av mobbning eller på andra sätt svåra fall.

Skolningen utförs som en ca. 1 årig processutbildning och vi hoppas att en arbetsgrupp på 2-5 personer från skolan som deltar. Skolningen omfattar två närvarodagar, förhands- och mellanuppgifter samt uppgifter på nätet. Platser där närvarodagarna hålls är Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Åbo.

Undervisare på skolningen är experterna som utvecklat KiVa Skola programmet vid Åbo universitet samt andra specialister. Skolningen är finansierad av Utbildningsstyrelsen och är gratis för deltagarna. Seminarierna på förmiddagen under närvarodagarna är (förutom för de som deltar i processutbildningen) öppna för övrig grundundervisningspersonal som sysslar med arbete mot mobbning.

Tilläggsinformation om skolningens innehåll kommer upp på KiVas finska sida senast 1.9.2018.