KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » MS Claire Garandeau disputerar den 16.5.2014 om ämnet: “Mobbaren söker makt: konsekvenser för gruppdynamiker och interventioner”

MS Claire Garandeau disputerar den 16.5.2014 om ämnet: “Mobbaren söker makt: konsekvenser för gruppdynamiker och interventioner”

14.05.2014

MS Claire Garandeaus doktorsavhandling ”School Bullies’ Quest for Power: Implications for Group Dynamics and Intervention” (Mobbaren söker makt: konsekvenser för gruppdynamiker och interventioner) framläggs för offentlig granskning fredagen den 16 maj 2014 kl. 12 vid Åbo Universitet (Publicum, auditorium Pub3, Assistentgatan 7, T50, se kartan). Som opponent fungerar professor Jennifer Lansford (Duke University, USA) och som kustos fungerar professor Christina Salmivalli. Välkomna!

Läs mer om avhandlingsämnet (på finska)