fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former
Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Mobbningens former

Mobbningens former

Verbal mobbning är vanligast

Den verbala mobbningens former är att använda skällsord, håna, komma med elaka insinuationer och göra den andra till åtlöje. Ord lämnar inga fysiska spår, utan deras sårande kraft riktas rakt mot den mobbades självkänsla och jaguppfattning och därmed skadas offrets förhållningssätt till sig själv och andra. Enligt forskning kan den mobbades självförtroende vara dåligt ännu i flera år efter att han eller hon blivit utsatt för mobbning och förtroendet till andra människor kan vara förlorat.

Epäsuora kiusaaminen satuttaa salakavalasti

Den indirekta mobbningen är lömsk

Indirekt mobbning innebär att den mobbade och mobbaren inte möts ansikte mot ansikte; de är inte tillsammans i mobbningssituationen. Indirekt mobbning är ofta en sorts social manipulation, mobbaren försöker påverka andra elever så att de ska börja undvika den mobbade och förhålla sig negativt till honom eller henne. Manipuleringen kan också ske genom att sprida lögner om den mobbade och på det sättet förstöra relationerna mellan honom eller henne och de övriga eleverna. Den som blir offer för indirekt mobbning märker så småningom att han eller hon är den enda som är utan sällskap. I värsta fall vänder hela klassen honom eller henne ryggen.


Fysisk mobbning kan ge anledning till att göra brottsanmälan

Fysisk mobbning är t.ex. att knuffas, slå eller sparka. Ytterligheten av fysisk mobbning är rått våld och misshandel – dessa former är ändå rätt sällsynta även om de ofta syns i medierna. I mobbningsfall med inslag av fysiskt våld finns det skäl att överväga om man borde brottsanmäla fallet. (När är mobbning ett brott?).

Fyysinen kiusaaminen voi antaa aiheen rikossyytteeseen
Kännykkä- ja nettikiusaaminen ovat kiusaamisen uusia muotoja

Mobiltelefon- och internetmobbning är mobbningens nya former

Mobbning via mobiltelefon och internet är tämligen nya mobbningsformer. Själva mobbningen är tekniskt sett väldigt enkel, den kräver inte mera än att klicka eller trycka på några knappar. Ofta är det anonymiteten och den minimala risken för att bli fast för sina gärningar som lockar en att göra sådant som man annars inte skulle våga. På internet eller via mobiltelefonen kan man sprida rykten, pinsamma foton eller personliga uppgifter eller skicka anonyma och hotfulla meddelanden. Skolmobbning begränsas oftast till skoltid, men via internet kan mobbaren nå den mobbade i princip när som helst. Den mobbade är inte trygg ens i sitt eget hem.


Mobbningen kan till sin karaktär vara synlig eller osynlig.

De synliga formerna är verbalt och fysiskt sårande. Den verbala mobbningen är den vanligaste formen av mobbning. Ordens skadliga verkan slår rakt mot den mobbades självkänsla och jaguppfattning vilket påverkar hur den mobbade förhåller sig både till sig själv och till andra. Indirekt mobbning sker mera osynligt och utan att man lägger märke till den och den skadar den mobbades sociala relationer. I värsta fall blir den mobbade helt utan vänner i sin klass. De ovanstående formerna av mobbning begränsar sig till skolan, medan mobiltelefon- och internetmobbning gör att mobbningsoffret kan utsättas för mobbning var och när som helst.