KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa Skola-programmet minskar på mobbning i alla årskurser

KiVa Skola-programmet minskar på mobbning i alla årskurser

12.08.2009

Redan 300 000 barn är med

Materialen är färdiga och på väg till skolorna

Pilotfasen för KiVa Skola-programmet, som utvecklats vid Åbo Universitet med finansiering av undervisningsministeriet, är nu förbi och programmet sprider sig med full fart till de finländska skolorna. Materialet som består av bl.a. lärarhandböcker innehållande mångsidiga lektionsplaner, dataspel med antimobbningstema, affischer, reflexvästar för rastvakter och en handbok för föräldrar, är nu färdig i sin helhet. När läsåret nu sätter i gång är det cirka 300 000 barn som inkluderas genom de skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet. De skolor som inte ännu är med kan i oktober 2009 registrera sig till KiVa Skola-programmet för nästa år och därmed få det material som hör till programmet samt en inskolning.

Situationskartläggningen ger unik information på riksomfattande nivå

De skolor som tar i bruk programmet nu hade en möjlighet att delta i en situationskartläggning på internet under maj månad 2009. På basen av denna elevundersökning fick varje skola feedback om den egna skolans situation och samtidigt ger den samlade informationen en allt bättre överblick om hela landets situation. En lika omfattande undersökning, som innefattar alla årskurser (totalt 195 000 elever) har inte gjorts tidigare bland finländska grunskoleelever vad gäller mobbningstematik. Enkäten visar bland annat att mobbningen av andra till en början minskar med åldern, men ökar igen vid övergången till puberteten. De mobbade i de högre klasserna i grundskolan (åk 7-9) har ofta blivit mobbade redan under flera års tid. Med åldern minskar tendensen att berätta om mobbningen. Också elevernas tilltro till lärarnas förmåga att ingripa i mobbningssituationer minskar. Det verkar som att de mobbades situation är allra värst i de högre årskurserna (åk 7-9), eftersom mobbarna är förhållandevis många och mobbningen riktar sig mot ett fåtal unga. Av dessa har många blivit mobbade under flera års tid och det är ovanligt att berätta om mobbningen.

KiVa fungerar redan efter ett år, verkningarna kumuleras med tiden

Enligt preliminära beräkningar har KiVa Skola-programmet lyckats med sin målsättning – att minska förekomsten av mobbning på alla årskurser inom den grundläggande utbildningen. Redan förverkligandet av KiVa under ett års tid minskade förekomsten av mobbningsproblem, samt ökade känslan av säkerhet och trivsel i skolorna. I fortsättningen är KiVa ändå inget ettårigt projekt, utan det är ett bestående tillvägagångssätt i de skolor som tagit i bruk programmet. Exempelvis hålls KiVa-lektioner alltid under årskurserna ett, fyra och sju. Vi kan också anta att de positiva verkningarna av KiVa förstärks ytterligare med tiden. Det här kan iakttas genom de situationskartläggningar som görs i skolorna under de kommande åren.

Utredningsdiskussionerna i samband med mobbningsfall ger resultat

Under pilotfasen skrev skolornas KiVa-team en kort rapport på basen av de diskussioner som förts med mobbare och mobbade, och denna rapport leverades vidare till forskarteamet vid Åbo universitet. Från rapporterna framgår bland annat att 99.2 % av de mobbade eleverna upplevde att deras situation förändrats till det bättre, medan endast 0.8 % upplevde att situationen inte förändrats. I ingen av fallen upplevde de mobbade eleverna att mobbningen skulle ha ökat efter att teamet ingripit.

Tilläggsuppgifter:

- specialforskare Elisa Poskiparta, tel. 0400-286 670, Turn on JavaScript!

- professor Christina Salmivalli, tel. 0400-995 473, Turn on JavaScript!

- utvecklingschef Kristiina Laitinen (undervisningsministeriet), tel. (09) 160 77325, Turn on JavaScript!

- www.kivaskola.fi