fi | se
Sivustokartta

Etusivu
Tietoa vanhemmille
Mikä on KiVa koulu? Vanhempien opas pähkinänkuoressa
Perustietoa kiusaamisesta
Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisen muodot Kiusaaminen koskettaa koko luokkaa Mistä kiusaaminen johtuu? Miten tunnistan kiusatun oppilaan?
Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona
Toimenpiteet koulussa Toimenpiteet kotona
Kirjallisuutta ja nettiosoitteita
Tietokirjallisuus & kaunokirjallisuus Nettisivuja

Miten tunnistan kiusatun oppilaan?

Miten tunnistan kiusatun oppilaan?

Käyttäytymisen muutos suhteessa aiempaan

Kiusaamisen seuraamukset ja jäljet näkyvät oppilaassa monin tavoin. Monet kiusaamiseen viittaavat merkit voivat kuitenkin selittyä myös lapsen ja nuoren muilla ongelmilla. Perheenjäsenten äkilliset sairaudet, vanhempien avioero, vanhempien ja sisarusten väliset ristiriidat sekä työttömyys voivat vaikeuttaa koko perheen elämää ja näkyä lasten ja nuorten oireiluna. Jäljempänä kuvatut tunnusmerkit eivät siis ole tunnusomaisia yksinomaan kiusatuksi joutumiselle. On myös muistettava, että jokainen vanhempi tuntee itse parhaiten oman lapsensa kohdalla ne tavat, joilla lapsi ilmaisee pahaa oloaan ja sitä, että kaikki ei ole kunnossa.

Usein olennaista on oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Jos esimerkiksi kouluun aiemmin myönteisesti suhtautunut oppilas tulee haluttomaksi ja koulua karttavaksi, on syytä valpastua ja seurata tilannetta tarkemmin sekä pohtia, mistä muutoksessa voi olla kysymys. Asian puheeksi ottaminen on selvin ja suorin keino. Tulee kuitenkin muistaa, ettei lapsi tai nuori ole välttämättä halukas kertomaan tilanteesta edes vanhemmilleen. Siksi lasta kunnioittava puhetapa ja tuen välittäminen hänelle ovat yhteisen keskusteluntärkeät reunaehdot. Myös yhteydenotto luokanopettajaan tai koulun kiusaamisen vastaiseen tiimiin voi olla tarpeellista.

Joitakin kiusatuksi joutumiseen viittaavia merkkejä

Toisin kuin aiemmin, oppilas...

 • pelkää kävellä kouluun tai koulusta kotiin tai muuttaa tavallisen koulumatkansa reittiä
 • ei halua mennä koulubussiin tai muuhun koulukyytiin
 • pyytää toistuvasti päästä henkilöautolla kouluun tai haluaa saattajan
 • on ylipäänsä haluton menemään kouluun, jää pois koulusta tai tunneilta ilman selvää syytä
 • valittaa kouluaamuisin olevansa sairas
 • tulee kotiin koulusta vaatteet tai koulureppu sotkettuna ja revittynä
 • tulee kotiin nälkäisenä (ei ole uskaltanut mennä ruokalaan syömään)
 • muuttuu vetäytyneeksi, hiljaiseksi ja näyttää kadottaneen itseluottamuksensa
 • muuttuu stressaantuneeksi ja ahdistuneeksi
 • on menettänyt ruokahalunsa, sanoo usein ettei ruoka maistu
 • itkee itsensä uneen, näkee painajaisunia
 • kadottaa omaisuuttaan (lakki, pipo, kirjat, vihot, penaali jne.)
 • pyytää tai varastaa rahaa (antaakseen kiusaajalle tai hänen apureilleen) tai kadottaa toistuvasti tasku- ja viikkorahansa
 • saa selittämättömiä mustelmia, naarmuja ja haavoja
 • tulee kiukkuiseksi, helposti ärsyyntyväksi ja ”hankalaksi”
 • on usein yksin ilman kavereita, ei tuo enää kavereita kotiin
 • kieltäytyy kertomasta, mikä vaivaa tai on vikana, tai antaa toistuvasti epäuskottavia selityksiä edellä mainituille asioille

Mitkään yksittäiset merkit eivät sinänsä varmasti kerro kiusatuksi joutumisesta.

Jokainen vanhempi tuntee oman lapsensa ja tälle tyypilliset keinot viestittää pahaa oloaan. Usein olennaista on oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos suhteessa hänen aiempaan käyttäytymiseensä, esimerkiksi jos aikaisemmin koulussa hyvin viihtynyt lapsi ei enää halua mennä kouluun.

Mikäli muutokselle ei löydy ymmärrettävää syytä, on tarpeellista keskustella kiusatuksi joutumisen mahdollisuudesta lapsen ja koulun henkilökunnan kanssa.