KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

Meddelanden » Master of Pedagogy An Yang disputerar den 2.10.2015 om ämnet: Elever som mobbar och som själva mobbas: Prevalens, psykosocial anpassning och interventionseffekter

Master of Pedagogy An Yang disputerar den 2.10.2015 om ämnet: Elever som mobbar och som själva mobbas: Prevalens, psykosocial anpassning och interventionseffekter

29.09.2015

Master of Pedagogy An Yangs doktorsavhandling Bully-victims: Prevalence, Psychosocial Adjustment, and Responsiveness to Intervention ( Elever som mobbar och som själva mobbas: Prevalens, psykosocial anpassning och interventionseffekter) framläggs för offentlig granskning fredagen den 2 september 2015 kl. 12 vid Åbo Universitet (Publicum, auditorium Pub2, Assistentgatan 7, se kartan T50).

Som opponent fungerar professor Peter Smith från University of London, UK och som kustos fungerar professor Christina Salmivalli från Åbo universitet.

Välkomna!