KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Maikkulan koulu är årets KiVa-skola 2015

Maikkulan koulu är årets KiVa-skola 2015

24.11.2015

Bland de skolor som använder sig av KiVa Skola-programmet har vi under fem års tid valt ut årets KiVa-skola.

I år gjordes valet bland högstadieskolorna och de sammanslagna låg- och högstadieskolornas högstadier. Till årets KiVa-skola 2015 valdes Maikkulan koulu i Uleåborg. I valet fästes uppmärksamhet vid det långtida och målmedvetna antimobbningsarbetet i Maikkulan koulu.

- I högstadieklasserna vid Maikkulan koulu förekommer väldigt lite mobbning, och risken för att bli mobbad är även väldigt liten. I skolan ordnas regelbundet KiVa-lektioner riktade till högstadiet och KiVa-teamet som tar sig an mobbningsfall fungerar aktivt. KiVa-ansvarspersonerna i Maikkulan koulu har redan under flera år gjort ett stort arbete för att programmet ska förverkligas regelbundet och med hög kvalitet. Det målmedvetna antimobbningsarbetet syns även i elevernas positiva feedback, då de utvärderar skolans atmosfär, berättar KiVa Skola-programmets ledare Elisa Poskiparta.

För Mauno Hiltunen, rektor vid Maikkulan koulu, är utnämnadet en glad överraskning.

- I vår skola har vi gjort antimobbningsarbete sedan år 1991, så vi upplever att detta pris kommer som en följd av vårt långvarig arbete emot mobbning. Under årens lopp har uppmärksamheten som fästs vid mobbning flyttats från individen till gemenskapen. Mobbning är ett gruppfenomen och i sista hand är alla i vår skola ansvariga för att ta itu med mobbning, säger Hiltunen.

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklats med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet vid Åbo universitet (2006-2011). Sammanlagt har ca 2300 finländska skolor registrerat sig som användare av KiVa Skola-programmet. Andelen elever som mobbar andra har under åren 2009-2015 minskat med 49% och andelen elever som utsätts för mobbning har minskat med 28%. I dessa siffror finns medräknat alla skolor som deltagit i situationskartläggningarna under åren 2009-2015.

Den medföljande tabellen presenterar den förändring som skett i andelen elever som mobbar i låg- och högstadier under åren 2009-2015.

https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/KiVaKoulu_taulukko.png

Källa: KiVa Skola/elevernas situationskartläggningar 2009-2015.