KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Kort om nyhetsbrev 3/2019-2020

Kort om nyhetsbrev 3/2019-2020

23.01.2020

Nyhetsbrev 3 till KiVa-skolorna har skickats

Några utdrag av nyhetsbrevet:

- ett riktigt gott nytt år!

- KiVas projekt Haastaviin kiusaamistapauksiin puuttuminen ja kiusaamisen osapuolten hyvinvoinnin edistäminen tog slut vid årsskiftet. Projektet resulterade redan bland annat i en Minneslista i utmanande mobbningsfall som är avsedd som stöd för utredning av utmanande mobbningsfall i skolorna.

- en påminnelse: Kom ihåg att elevenkäten är öppen i mars månad