KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVa Skola -programmets kommunfeedback

 

KiVa Skola-programmet vill stöda kommunernas antimobbningsarbete med en ny service, kommunfeedback.

Varje vår kan de grundskolor som registrerat sig som användare av KiVa Skola-programmet besvara elevernas situationskartläggning, d.v.s. en mobbningsenkät som finns online, från vilken skolorna får skolspecifik feedback. Elevenkäterna har varit i användning i KiVa-skolor ända sedan våren 2009. Enkäten har årligen besvarats av hundratusentals grundskole-elever. Våren 2015 besvarades enkäten av 206 605 elever i 1196 KiVa-skolor.

Klicka här för att se trenderna för förändringar i mobbning över hela Finland.

Kommunerna kan nu få ett sammandrag av hur eleverna i kommunen besvarat enkäten, d.v.s. kommunfeedback. Syftet med servicen är att erbjuda ett verktyg för planeringen och uppföljningen av antimobbningsarbetet i kommunerna.

Vilken information ingår i kommunfeedbacken?

Exempel på kommunfeedback

Elevfeedback på kommunnivå är en betaltjänst. Inkomsterna som vi får av servicen används till uppehållet av KiVa Skola-programmet i Finland. Priset för elevfeedback på kommunnivå är 500 euro (+ 24% moms)/kommun. Efter den första beställningen får kommunen i fortsättningen feedbacken för priset 300 euro (+ 24 % moms)/kommun. Kommunen kan beställa kommunfeedback när som helst under året. Elevenkäterna är öppna online årligen från slutet av april till slutet av maj. Skolorna får skolspecifik feedback under juni.

Kommunfeedback för år 2016 kan beställas i juni, fr.o.m. vecka 24.

Om ni vill beställa elevfeedback på kommunnivå, skicka ett meddelande om er beställning till projektsekreterare Marita Kantola, mairka(at)utu.fi. Meddela den e-postadress dit ni önskar få feedbacken skickad (i pdf-format), samt er faktureringsadress, tack!

OBS! Om enbart två eller färre KiVa-skolor besvarat elevenkäten i er kommun, skickar vi varken feedbacken eller en faktura, utan informerar beställaren om situationen.