KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa-utbildningar under våren 2013 i olika delar av landet

KiVa-utbildningar under våren 2013 i olika delar av landet

12.02.2013

Under våren 2013 ordnar KiVa® Skola Kick off-utbildningar i olika delar av Finland för att stöda användningen av KiVa Skola-programmet. Utbildningen riktar sig till nya arbetstagare och de som inte tidigare deltagit i utbildningstillfällen, samt andra intresserade.

Även andra intresserade av KiVa Skola-programmet, till exempel ledare för barn- och ungdomsgrupper i skolåldern, får delta i utbildningen.

Utbildningsdagens (6h) målsättning är STÖDA SKOLORNA I ATT FÖRVERKLIGA KIVA SKOLA-PROGRAMMET MED HÖG KVALITET samt att effektivera användningen av programmet i er skola.  Teman under förmiddagen är bl.a. KiVa Skola-programmet i ett nötskal och de nyaste forskningsresultaten om KiVa Skola-programmet. Under eftermiddagen kan du välja bland två olika teman som behandlas med föreläsning och diskussion: KiVa-teamets verksamhet (specifika åtgärder) eller KiVa-lektionerna/teman (allmänna åtgärder). I slutet av dagen samlas vi alla för att diskutera KiVa Skola-programmets kvalitetskriterier och organisering av den egna KiVa Skola-verksamheten.

Deltagaravgiften för en utbildningsdag är 100 €/person. Avgiften inkluderar utbildningen och kaffe-/teservering på morgonen. Före utbildningsdagen sänder vi er per e-post en länk till utbildningsmaterialet som ni kan skriva ut och ta med. Under utbildningsdagen är det möjligt att luncha på egen bekostnad.

Följande utbildningsdag på svenska ordnas tisdag 5.3 kl.10.00–16.00 i Vasa.

Dessutom ordnas följande utbildningsdagar (kl.10.00–16.00) på FINSKA:

Tammerfors     to 14.3.

Uleåborg          to 21.3.

Jyväskylä         to 4.4.

Joensuu           to 11.4.

Seinäjoki         ons 17.4.

 

ANMÄLNING OCH INFORMATION

Anmälningen till utbildningsdagarna börjar GENAST. SISTA ANMÄLNINGSDAGEN är TVÅ VECKOR före ifrågavarande utbildningsdag enlig följande:

 

Vasa 19.2.2013

 

Tammerfors 1.3.2013 

Uleåborg 7.3.2013 

Jyväskylä 21.3.2013 

Joensuu 28.3.2013 

Seinäjoki 3.4.2013 

Anmälningen sker per e-post till adressen Turn on JavaScript!. Meddelandets rubrik: utbildningsorten, t.ex. VASA. Skriv i meddelandet följande information:

-                           deltagarens namn och e-postadress

-                           skolans namn, ort och skoltyp (lågstadie, högstadie, samskola)

-                           vilken grupp deltagaren deltar i på eftermiddagen: KiVa-teamets verksamhet eller  

                            KiVa-lektionerna/teman

-                           för att kunna sända fakturan behöver vi skolans officiella faktureringsadress

-                           meddela eventuell specialdiet för kaffe-/teserveringen.

OBS! Minst 30 deltagare krävs för att utbildningsdagen ska ordnas! (Minst 50 deltagare för de finskspråkiga utbildningsdagarna.) Efter att anmälningstiden gått ut sänder vi en bekräftelse per e-post. I meddelandet ger vi även mer information om platsen och annat som berör utbildningen. Fakturan sänds till den angivna faktureringsadressen efter att vi sänt bekräftelsen.

Avbokningsvillkor:

Om avbokningen sker minst två veckor före utbildningsdagen returneras alla betalda deltagaravgifter. Efter detta är avbokningsavgiften 50 euro. Om ingen avbokning sker och deltagaren inte deltar i utbildningsdagen kommer hela avgiften att debiteras. Avbokningen sker per e-post till adressen henruo(at)utu.fi.

För mer information om utbildningen och anmälningen, kontakta Sanna Roos, sanna.roos(at)utu.fi eller tfn 040-480 2799.

 

Varmt välkomna till Kick off-utbildningen!

 

Hälsningar

Sanna Roos

KiVa Skolas kontaktperson

KiVa Skola       

Åbo Universitet

tfn 040-480 2799

sanna.roos(at)utu.fi