KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa-utbildningar under våren 2013 i olika delar av landet

KiVa-utbildningar under våren 2013 i olika delar av landet

27.11.2012

Under våren 2013 ordnar KiVa® Skola Kick off-utbildningar i olika delar av Finland för att stöda användningen av KiVa Skola-programmet. Utbildningen riktar sig till nya arbetstagare och de som inte tidigare deltagit i utbildningstillfällen, samt andra intresserade.

Även andra intresserade av KiVa Skola-programmet, till exempel ledare för barn- och ungdomsgrupper i skolåldern, får delta i utbildningen.

Utbildningsdagens (6h) målsättning är att ge deltagarna konkreta arbetsredskap för användningen av KiVa Skola-programmet.  Under förmiddagen behandlas bl.a. KiVa Skolas kvalitetsrekommendationer och organiseringen av verksamheten i skolan samt de nyaste forskningsresultaten om mobbning. Under eftermiddagen kan du välja bland två olika teman: KiVa-teamets verksamhet eller KiVa-lektionerna/teman.

Deltagaravgiften för en utbildningsdag är 100 €/person. Avgiften inkluderar utbildningen, material och kaffe-/teservering på morgonen. Under utbildningsdagen är det möjligt att luncha på egen bekostnad.

Utbildningsdagar på svenska ordnas i januari-februari enligt följande:

Helsingfors        ti 22.1 kl. 10.00–16.00 (SVENSKA)

Mariehamn        to 7.2 kl.10.00–16.00 (SVENSKA)

Under mars månad ordnas en svenskspråkig utbildningsdag i Vasa. Närmare information om tidpunkt och anmälning meddelas i januari 2013 per e-post till KiVa skolornas rektorer och kontaktpersoner. Dessutom kommer informationen att finnas på www.kivaskola.fi under rubriken Meddelanden.

Dessutom ordnas följande utbildningsdagar på FINSKA:

Åbo                     ons 16.1 kl. 10.00–16.00 (FINSKA)

Helsingfors        to 24.1 kl. 10.00–16.00 (FINSKA)               

Kuopio                ti 5.2 kl. 10.00–16.00 (FINSKA)

Rovaniemi          ons 27.2 kl. 10.00–16.00 (FINSKA)

Under mars månad ordnas FINSKSPRÅKIGA utbildningsdagar i Tammerfors och Uleåborg, och i april i Seinäjoki, Jyväskylä och Joensuu. Närmare information om tidpunkter och anmälning meddelas i januari 2013 per e-post till KiVa skolornas rektorer och kontaktpersoner. Dessutom kommer informationen att finnas på www.kivaskola.fi under rubriken Meddelanden.

ANMÄLNING OCH INFORMATION

Anmälningen till utbildningsdagarna börjar genast och slutar 15.12.2012. Anmälningen sker per e-post till adressen kivakoulutus(at)utu.fiTurn on JavaScript!. Meddelandets rubrik: utbildningsorten, t.ex. HELSINGFORS 22.1.2013. Skriv i meddelandet deltagarens namn och e-postadress, skolans namn, ort och skoltyp (lågstadie, högstadie, samskola) samt vilken grupp deltagaren deltar i på eftermiddagen: KiVa-teamets verksamhet eller KiVa-lektionerna/teman. För att kunna sända fakturan behöver vi skolans officiella faktureringsadress. Meddela eventuell specialdiet för kaffe-/teserveringen.

OBS! Minst 30 deltagare krävs för att utbildningsdagen ska ordnas! (Minst 50 deltagare för de finskspråkiga utbildningsdagarna.) Efter att anmälningstiden gått ut sänder vi en bekräftelse. I meddelandet ger vi även mer information om platsen och annat som berör utbildningen. Fakturan sänds till den angivna faktureringsadressen efter att vi sänt bekräftelsen.

Avbokningsvillkor:

Om avbokningen sker minst två veckor före utbildningsdagen returneras alla betalda deltagaravgifter. Efter detta är avbokningsavgiften 50 euro. Om ingen avbokning sker och deltagaren inte deltar i utbildningsdagen kommer hela avgiften att debiteras. Avbokningen sker per e-post till adressen henruo(at)utu.fi.

För mer information om utbildningen och anmälningen, kontakta Sanna Roos, sanna.roos(at)utu.fi eller tfn 040-480 2799.