KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa Skola delar ut ”Tsemppari”-stipendier för elever som uppmuntrar andra! Nominera elever!

KiVa Skola delar ut ”Tsemppari”-stipendier för elever som uppmuntrar andra! Nominera elever!

25.10.2017

KiVa Skola samlar förslag till ”Tsemppari”! En kämparelev är en lågstadie- eller högstadieelev, som uppträder vänligt i klassen, uppskattar och uppmuntrar andra eller som agerar på ett sätt som gagnar alla i skolkollektivet. Hen kan också vara en elev som på ett positivt sätt har stött en annan elev med sämre ställning i kollektivet p.g.a. mobbning eller någon annan orsak.

I somras samlade Neulomo Ab medel till tre insamlingsändamål med sin Ole Hyvä -kampanj. En av dessa var KiVa Skola. Den insamlade totalsumman är 5049 euro, varav KiVa Skolas del är 26 %, d.v.s. totalt 1312,75 €. Fastän kampanjen inte nådde sitt angivna mål i pengar, anser både Neulomo Ab och KiVa Skola att kampanjen lyckades bra i sitt andra viktiga syfte, i att sätta tankar och värderingar i gungning.

I KiVa Skola har vi bestämt att dela den insamlade summan som stipendier till 65 kämparelever. Stipendierna sänds som S-gruppens presentkort värda 20 € till skolor före 30.11.2017.

Vi hoppas att hela er skolkollektiv funderar på om det finns sådana elever i er skola som ni kan föreslå som stipendiater. Ni kan också få bra förslag från elever. Förslaget skickas till KiVa Skola-byrån av läraren eller någon annan från skolpersonalen. Skolan kan nominera flera kandidater.

Ert förslag ska innehålla kandidatens förnamn och efternamn, klass och skola samt motivering till varför just hen är lämpad eller varför hens handlingar är värda att belönas. I meddelandet anges sändarens namn, arbetsuppgift i skolan, telefonnummer samt skolans postadress.

Alla förslag behandlas konfidentiellt i KiVa Skola och kommer inte att ges ut någonstans. Stipendiaternas namn kommer inte heller att publiceras av KiVa Skola. Vi kan däremot ge ut urvalskriterier på enstaka stipendiater utan namn eller möjlighet att identifieras.

Ni kan skicka era förslag per e-post ända till 17.11.2017 till projektsekreterare Marita Kantola Turn on JavaScript!.