KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

Meddelanden » KiVa Skolas Tsemppari-stipendiaterna har valts

KiVa Skolas Tsemppari-stipendiaterna har valts

01.12.2017

Vi fick totalt 319 kämparelevförslag från 171 skolor inom utsatt tid. Stipendierna har skickats till skolorna. Några lärare har meddelat att skolan utlämnar stipendiet vid självständighetsfesten.  

Det är imponerande att se hur många elever i Finland medverkar med sin handling till att skapa och underhålla en positiv atmosfär i skolor, uppmärksammar andra och ingriper!

Tsemppari-stipendierna sponsorerades av Neulomo Ab med sin Ole hyvä-kampanj. Det fanns 65 stipendier att dela ut. Skolorna hade utformat varierande sätt att nominera elever – i flera skolor var både eleverna och personalen delaktiga i urvalsprocessen. Några skolor skickade flera förslag, i vilka fall valdes högst en elev per skola. De förslag som vi fick var positiva och uppmuntrande bevis på hur välmenande och sporrande många barn och unga agerar. Vi läste era förslag med ett leende – och ibland med tårar i ögonen. Valet var inte lätt. Vi hoppas att alla de nominerade känner sig stolta över att ha föreslagits till KiVa-tsemppari. Att inte bli utvald minskar inte värdet hos någon kandidat.

Sådana här elever sökte vi efter: ”En kämparelev är en lågstadie- eller högstadieelev som uppträder vänligt i klassen, uppskattar och uppmuntrar andra eller som agerar på ett sätt som gagnar alla i skolkollektivet. Hen kan också vara en elev som på ett positivt sätt har stött en annan elev med sämre ställning i kollektivet p.g.a. mobbning eller någon annan orsak.”

I en tid när det förekommer mycket kränkande bemötande i samhället är det skönt att få läsa skolornas hälsningar: Vad många barn och unga det finns mitt ibland oss som vill försäkra sig om att alla har likvärdiga chanser till bra och tolerant bemötande. Framtida vuxna, som med sina karaktärsdrag och gärningar sprider gott humör kring sig.