KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVa Skola rekryterar

16.03.2017

SINUNKO TYÖPAIKKASI? Kyseessä on aluksi määräaikainen, mutta mitä todennäköisimmin vuoden 2018 jälkeen jatkuva työ. Palkkahaitari on laaja; palkka määräytyy tehtävään valitun henkilön koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Turun yliopiston KiVa Koulu Elinkeinotoiminnan kotimaan yksikössä on haettavana projektipäällikön määräaikainen työsuhde ajaksi 1.5.2017–31.12.2018.

KiVa Koulu (KiVa Skola)-ohjelma (www.kivakoulu.fi, www.kivaprogram.net) on tutkimukseen perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen vähentämiseksi. Ohjelman vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä, ja se on laajasti käytössä suomalaisissa perusopetusta antavissa kouluissa; lähes tuhat koulua yli 200 kunnasta on rekisteröitynyt ohjelman käyttäjiksi. KiVa Koulu on lisäksi kansainvälisesti käytössä neljässätoista maassa, joissa partneriorganisaatiot toimivat ohjelman levittäjinä.

Etsimme projektipäällikköä koordinoimaan ja kehittämään KiVa Koulu -ohjelman toteutusta Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa KiVa toimii samoin kuin Suomessa ilman erillistä partneriorganisaatiota.

Projektipäällikön monipuolisen tehtävän vastuualueisiin kuuluu yhteydenpito KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavien koulujen ja kuntien kanssa, uutiskirjeen toimittaminen, KiVa Koulu -ohjelman sisältöjen kehittäminen ja päivittäminen, sähköisten palvelujen ylläpito, laatutyö sekä joka toinen vuosi järjestettävien KiVa-päivien organisointi. Hakijan eduksi katsotaan koulutus ja/tai kokemus, joka mahdollistaa lisäksi KiVa Koulu -ohjelmaa toteuttavien koulujen henkilökunnan konsultoinnin ohjelmaan liittyvissä asioissa.

Tehtävään valittavalla henkilöllä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erinomaiset itsensä johtamisen taidot ja valmius ottaa haasteita, erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen- ja ruotsinkielen taito, hyvät viestintävalmiudet mukaan lukien sosiaalisen median hyödyntäminen, mahdollisuus matkustaa, motivaatio edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mielellään koulukiusaamista koskevaa asiantuntemusta ja/tai kokemusta koulumaailmasta. KiVa Koulu -ohjelman tuntemus katsotaan vahvuudeksi.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasojen 9 – 10 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 866,63 – 3 306,22 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työsopimuksessa sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tiedekunnan ohjeen mukaan (http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/tiedekunta/ura), vähintään kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Sähköisessä eRekry-järjestelmässä kuhunkin liitekohtaan voidaan lisätä vain yksi liite. Sallitut tiedostomuodot löytyvät kunkin liitteen infotiedoista.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Christina Salmivalli, 0400-995 473, Turn on JavaScript!. Tiedusteluihin eRekry-järjestelmästä vastaa laitoshallintopäällikkö Nina Kramsu, 050-431 0632, Turn on JavaScript!.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 3.4.2017 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat.