KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » KiVa Skola önskar ett riktigt gott nytt år 2019!

KiVa Skola önskar ett riktigt gott nytt år 2019!

11.01.2019

KiVa Skola önskar ett riktigt gott nytt år 2019!

KiVa Skola välkomnar skolornas personal och elever tillbaka till skolarbetet efter jullovet och önskar att det nya året för med sig mycket gott.

När jag tänker på det gångna året 2018 vid KiVa, kommer förnyandet av Lärarens handböcker och webbmaterialet först till mina tankar. Alla handböcker (för klass ett, fyra och sju) har fått ett nytt utseende. Jag har redan skickat provexemplar av det nya materialet till de KiVa-skolor som har elever i årskurserna ett och/eller fyra. Högstadiematerialet är på kommande och jag hoppas kunna skicka det i februari eller mars.

”Årets KiVa” valdes strax innan terminen slutade före jul. Den här gången var det en kommun som valdes och det blev Riihimäki som fick hedersomnämnandet till Årets KiVa-kommun 2018. KiVas personal besökte Riihimäki den 18 december och utmärkelserna och beröm utdelades till stadens bildningsdirektör Esa Santakallio och undervisningschef Virve Jämsén. Läs mera om valet här.

Läsårsavgifter har fakturerats i november-december och de sista faktureras i januari. Skolans avgift grundar sig på elevantalet i skolan och är antingen en skolspecifik summa (50-400 euro + moms) eller en summa för alla kommunens elever då kommunen använder sig av kommunlicens (elevantalet * 0,60 euro per elev). Prislistan finns på webben i Registreringsmeddelandet.

KiVas nationella verksamhet leds i framtiden av projektsakkunnig Hanna Evesti. Ni kan fortfarande skicka e-post till adressen Turn on JavaScript! i alla KiVa-ärenden.

Utvecklandet av KiVa kommer att fortsätta också i år. Under våren tas KiVAppi i bruk. KiVAppi är en applikation för att hantera registreringen av utredningsdiskussioner i mobbningsfall och speciellt för att underlätta registreringen i elektroniskt format. Vårens elevenkät får en ny tidpunkt; enkäten kan besvaras i mars. Noggrannare information om dessa följer senare.

Mycket glädje och goda erfarenheter inför året som just börjat!