fi | se
Sivustokartta

Etusivu
Tietoa vanhemmille
Mikä on KiVa koulu?
Vanhempien opas pähkinänkuoressa
Perustietoa kiusaamisesta
Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisen muodot Kiusaaminen koskettaa koko luokkaa Mistä kiusaaminen johtuu? Miten tunnistan kiusatun oppilaan?
Kiusaamisen vastaiset toimenpiteet koulussa ja kotona
Toimenpiteet koulussa Toimenpiteet kotona
Kirjallisuutta ja nettiosoitteita
Tietokirjallisuus & kaunokirjallisuus Nettisivuja

KiVa Koulu on Kiusaamisen Vastainen koulu

KiVa Koulu on Kiusaamisen Vastainen koulu

Tämä vanhempien opas on osa valtakunnallista KiVa Koulu -ohjelmaa, joka on kehitetty kiusaamisen vastaiseksi työvälineeksi kasvattajien käyttöön.

KiVa Koulu on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Se perustuu tutkimustietoon kiusaamisesta ja sen vastaisista toimenpiteistä. Ohjelman ovat kehittäneet Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen asiantuntijat: Kehittämistyön vastuullisina johtajina ovat olleet professori Christina Salmivalli ja erikoistutkija, psykologian tohtori Elisa Poskiparta. Hankkeen Internet-sivuilla www.kivakoulu.fi on lisätietoa ohjelmasta ja siellä esitellään muut hankkeeseen osallistuneet henkilöt ja yhteistyökumppanit.

Laki ja säädökset velvoittavat kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Koululainsäädäntö on laadittu suojaamaan ja turvaamaan oppilasta. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet velvoittavat kouluja puuttumaan kiusaamiseen ja kehittämään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja. Kiva Koulu -ohjelma on väline, jonka avulla koulut voivat toteuttaa lakisääteistä kiusaamisen vastaista työtä.

Tämän oppaan tavoitteena on tarjota vanhemmille tietoa koulukiusaamisesta; mitä siitä nykytutkimuksen valossa tiedetään ja mitä sille voidaan tehdä niin kotona kuin koulussakin. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tässäkin asiassa tärkeää. KiVa koulu tehdään yhdessä!

Kunkin luvun pääasiat on koottu omaksi kappaleekseen sivun loppuun. Lisäksi vanhempien opas on esitetty tiivistetysti pähkinänkuoressa -sivulla. Lukemalla ne saat tiivistetyn käsityksen tärkeimmistä asioista. Mikäli haluat perehtyä kiusaamiseen tätä opasta laajemmin, kirjallisuusluettelosta löytyy lisätietoa kiusaamisesta ja sen vähentämisestä.

Oppaan kirjoittamistyön aikana olemme kuulleet koululaisten vanhempia, oppilaita ja muita asiantuntijoita. Tahdommekin esittää lämpimät kiitokset mielipiteistä ja asiantuntijakommenteista erityisesti seuraaville henkilöille: ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä Varsinais-Suomen poliisilaitos, vanhemmat Liisi Eränkö, Marita Kantola sekä koululainen Mikael Eränkö.

KiVa Koulu eli Kiusaamisen Vastainen koulu tarvitsee onnistuakseen KiVan kodin, jossa vanhemmat viestittävät lapsille, etteivät he hyväksy kiusaamista ja että he ovat valmiita auttamaan lasta, jos tämä joutuu kiusaamisen kohteeksi!


Ari Kaukiainen ja Christina Salmivalli