KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Kasakkamäen koulu från Lahtis är årets KiVa Skola 2013

Kasakkamäen koulu från Lahtis är årets KiVa Skola 2013

27.09.2013

Kasakkamäen koulu, som använder KiVa Skola-programmet som utvecklats vid Åbo universitet, har systematiskt och exemplariskt arbetat för att minska mobbning.

KiVa Skola-programmet utnämnde Kasakkamäen koulu från Lahis till årets KiVa Skola 2013. I valet riktades den här gången speciell uppmärksamhet på långsiktigt antimobbningsarbete och mångsidig användning av KiVa Skola-programmet.

KiVa Skola-programmet har funnits till förfogande för alla grundskolor i Finland fr.o.m. 2009, och Kasakkamäen koulu har varit med ända från början. Såväl elever som personal har deltagit i de årliga situationskartläggningarna, där skolorna får feedback om sin egen situation och den förändring som skett.

– Kasakkamäen koulu har ordnat KiVa-lektioner, spelat spel som hör till programmet och ordnat utredningssamtal med elever som varit involverade i mobbning. Både elever och lärare har upplevt att antimobbningsmetoderna varit effektiva, och de goda resultaten syns i de årliga resultaten i situationskartläggningen, berättar en av KiVa Skola-programmets ledare, professor Christina Salmivalli.

KiVa skola är ett antimobbningsprogram som utvecklats vid Åbo universitet med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet.  I Finland är ca 2500 grundskolor registrerade användare. Förändringar i mobbningen uppföljes varje år.

Både antalet mobbade och mobbande elever har i jämn takt minskat från år till år i de skolor som använder programmet. Från år 2009 har antalet elever som mobbar andra minskat med 31 procent. Antalet elever som blir mobbade har minskat med 19 procent.

Mer information:                             
rektor Kari Turpeinen
Kasakkamäen koulun
 tfn 050 559 7846

KiVa Skola/Åbo universitet:
professor Christina Salmivalli
tfn 0400 995 473

specialforskare Elisa Poskiparta
tfn 0400 286 670