fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Information om websidan

KiVa Skola™-programmet

Kaukiainen, A., & Salmivalli, C. (2009).

KiVa Skola: Handbok för föräldrar
Psykologiska institutionen vid Åbo universitet: Från forskning till praktik-publikationsserie, 5.

Författare
Ari Kaukiainen
Christina Salmivalli

Översättning
Ulrika Willför-Nyman

Ombrytning och omslag
A1 Media Ab

Fotografier
A1 Media Ab
Juuso Järvinen
Mika Kurkilahti
Tomi Kurkilahti

Förläggare
Undervisningsministeriet

© Undervisningsministeriet

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklats vid Åbo universitet på uppdrag och med finansiering av undervisningsministeriet under åren 2006-2010. Undervisningsministeriet innehar upphovsrätten till det material som ingår i KiVa SkolaTM-programmet. Frågor om användarrättigheter bör klarläggas separat med undervisningsministeriet.