fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Hur känner jag igen en mobbad elev?

Hur känner jag igen en mobbad elev?

Beteendeförändringar jämfört med tidigare

Mobbningens följder och spår syns hos eleverna på många sätt. Många signaler som kan tyda på mobbning bortförklaras ofta med andra problem som hör till barn- och ungdomstiden. Om en familjemedlem insjuknar plötsligt, om föräldrarna skiljer sig, om det uppstår konflikter mellan syskon och föräldrar eller om det förekommer arbetslöshet i familjen kan det påverka hela familjens liv och ta sig i uttryck genom symptom hos barn och unga. De symptom som beskrivs nedan behöver alltså inte enbart bero på mobbning. Det är viktigt att komma ihåg att varje förälder själv känner sitt eget barn bäst och också bäst känner till på vilka sätt barnet brukar uttrycka sig att det mår dåligt eller att allt inte är som det ska.

Det väsentliga är ofta om det har skett en förändring i barnets beteende jämfört med tidigare. Om en elev som tidigare har tyckt bra om skolan t.ex. plötsligt blir ovillig och undviker att gå till skolan, är det skäl att reagera och följa med situationen och fundera över vad förändringen kan bero på. Att föra saken på tal är det klart rakaste och klaraste sättet. Man måste ändå komma ihåg att barnet eller den unga kanske inte är så villig att berätta om situationen, ens för sina föräldrar. Därför utgör ett respektfullt sätt att tala och att visa att man stöder barnet viktiga ramar för diskussionerna. Det kan även vara nödvändigt att ta kontakt med klassföreståndaren eller det antimobbningsteam som finns i skolan.


Några tecken som kan tyda på att mobbning förekommer

Om eleven till skillnad från tidigare,

 • är rädd för att gå till eller från skolan, eller plötsligt ändrar sin vanliga skolväg
 • inte vill åka skolbuss eller annan ordnad skoltransport
 • regelbundet ber om att få bli skjutsad med bil eller ledsagad av en vuxen
 • överhuvudtaget är ovillig att gå till skolan, uteblir från skolan eller lektionerna utan en klar orsak
 • klagar på att han eller hon är sjuk de morgnar då det är skoldag
 • kommer hem från skolan med t.ex. trasiga kläder eller smutsig väska
 • kommer hem och är hungrig (har inte vågat äta skolmat)
 • förändras och blir tillbakadragen, tyst och ser ut att ha förlorat självförtroendet
 • förändras och blir mera stressad och ångestfylld

 • har förlorat aptiten och säger ofta att maten inte smakar
 • gråter sig själv till sömns, har mardrömmar
 • tappar bort sina saker (keps, mössa, böcker, häften, penal osv.)
 • ber om att få eller stjäl pengar (för att ge åt mobbaren eller dennas medlöpare) eller upprepade gånger slarvar bort sin fick- eller veckopeng,
 • får oförklarliga blåmärken, sår och skråmor
 • blir tjurig, lättretlig och ”besvärlig”
 • ofta är utan kompisar och inte heller längre tar hem kompisar på besök
 • vägrar berätta vad som oroar eller är fel, eller ofta ger icke-trovärdiga förklaringar till det ovanstående

Inga enskilda tecken berättar med säkerhet att barnet utsätts för mobbning.

Varje förälder känner sitt barn och hans eller hennes sätt att visa sitt illamående på. Det väsentliga är ofta om det har skett en förändring i beteendet i förhållande till det tidigare, t.ex. om ett barn som tidigare tyckt om att gå i skolan plötsligt inte längre vill gå dit. Om det inte går att hitta någon förklarlig orsak till förändringen, finns det orsak att diskutera både med barnet och med skolans personal huruvida det är möjligt att barnet utsätts för mobbning.