KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Andra skedet börjar hösten 2008

Andra skedet börjar hösten 2008

08.11.2007

I andra skedet deltar 14000 elever

Andra skedet börjar på hösten 2008; då deltar årskurserna 1 - 3 samt 7 - 9. Skolorna för det andra skedet har valts på hösten 2007. De 78 grundskolor som blev valda för programmet representerar Finlands samtliga län samt både finsk- och svenskspråkiga skolor. I andra skedet deltar nästan 4000 lågstadieelever och över 10000 högstadieelever. För att undersöka programmets effekter deltar motsvarande antal sk. kontrollskolor.