fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Handbok för föräldrar i ett nötskal

Handbok för föräldrar i ett nötskal

KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning

Handboken för föräldrar är en del av KiVa Skola-programmet, som är utvecklat som ett arbetsredskap för att stöda vuxna som arbetar med att stoppa och förhindra mobbning. Syftet med handboken är att erbjuda information om mobbning; vad vet vi om ämnet och vad kan vi göra såväl hemma som i skolan för att stoppa mobbningen?

Vad är mobbning?

Mobbning är då ett och samma barn regelbundet och avsiktligen utsätts för något som gör honom eller henne ledsen eller illa till mods. Den mobbade har svårt att försvara sig mot den eller dem som mobbar honom eller henne. Mobbning är inte harmlösa lekar, mobbning är inte heller något som man undgår genom att ge tillbaka med samma mått och mobbning stärker inte någons karaktär. Mobbning är alltid en allvarlig kränkning av en annans rättigheter och människovärde.

Mobbningens former

Mobbningen kan till sin karaktär vara synlig eller osynlig. De synliga formerna är verbalt och fysiskt sårande. Indirekt mobbning sker mera osynligt och utan att man lägger märke till den och den skadar den mobbades sociala relationer. De ovanstående formerna av mobbning begränsar sig till skolan, medan mobiltelefon- och internetmobbningen kan göra att mobbningsoffret utsätts för mobbning när som helst och var som helst.

Mobbning berör hela klassen

Mobbaren agerar sällan ensam. Han eller hon har egna medlöpare och förstärkare. Den mobbade kan ha försvarare, men största delen av eleverna väljer ändå att dra sig undan i mobbningssituationer och blir s.k. tysta godkännare. Mobbningen kan så småningom bli en del av skolans vardag.

Vad beror mobbning på?

Barn som mobbar har ofta behov av att synas och höras, bli beundrade och få makt i gruppen. Som offer för mobbningen väljs ofta ett barn som är osäkert, blygt eller som redan tidigare har en sämre ställning i gruppen, eller någon som har få eller inga vänner. Att bli mobbad eller mobbare bestäms inte enbart utgående från personlighetsdrag, utan dessa roller påverkas även av andra elevers förväntningar och de normer som råder i klassen.

Hur känner jag igen en mobbad elev?

Inga enskilda tecken berättar med säkerhet att barnet utsätts för mobbning. Varje förälder känner sitt barn och hennes eller hans sätt att visa sitt illamående på. Det väsentliga är ofta om det har skett en förändring i beteendet i förhållande till det tidigare, t.ex. om ett barn som tidigare tyckt om att gå i skolan plötsligt inte vill gå till skolan längre.

Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma

På skolnivå är KiVa Skola-programmets mål att erbjuda hela skolans personal grundläggande information om mobbning och hur man ingriper i den. På klassnivå strävar man efter att påverka eleverna så att de istället för att stöda mobbaren skulle ställa sig på den mobbades sida och visa att de inte godkänner mobbningen. På elevnivå är utredningsdiskussionerna den centrala arbetsformen. Till utredningarna hör alltid uppföljningsdiskussioner, där man försäkrar sig om att mobbningen verkligen har upphört.

Åtgärder hemma

Det viktigaste är att förmedla sitt stöd åt barnet, öka hans eller hennes självförtroende, samt övertyga honom eller henne om att man ska få ett slut på mobbningen. Det lönar sig också att kontakta KiVa-teamet för att diskutera det skedda. KiVa-teamets medlemmar har fått fortbildning i hur man ingriper i enskilda mobbningsfall.

När är mobbning ett brott?

Mobbning är brottslig verksamhet då den uppfyller de brottskännetecken som fastställs i lagen. På mobbning kan lagparagrafer som gäller ärekränkning, olaga hot, lindrig misshandel eller misshandel tillämpas. Att fungera som medbrottsling, medhjälpare och anstiftare är enligt lag brottsliga handlingar.

Mitt barn deltar i mobbningen – vad kan jag göra?

Var lugn och bestämd när du diskuterar temat med ditt barn. Gör klart att du inte godkänner mobbning. Berätta att du vill stöda ditt barn att sluta mobba. Fundera tillsammans på olika sätt som kan hjälpa oss att kontrollera vår ilska och klara av våra besvikelser. Ni kan också fundera på om ditt barn kan göra något för den mobbade, t.ex. hälsa vänligt eller le uppmuntrande, eller åtminstone inte delta i mobbningen på något sätt.