fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning

Den här föräldrasidor är en del av det riksomfattande programmet KiVa Skola. Guiden är utarbetad som ett arbetsredskap för fostrare i arbetet mot mobbning.

Lagen och förordningar förpliktigar till att vidta åtgärder mot mobbning. Grundskollagen är utarbetad för att skydda och trygga elevernas skolvardag. I grunderna för den nationella läroplanen förpliktigas skolor att ingripa i mobbning och att utarbeta åtgärdsmodeller för att utveckla antimobbningsarbetet. KiVa Skola-programmet är ett redskap som hjälper skolorna att förverkliga det lagstadgade arbetet mot mobbning.