KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVa Skola®

Vad handlar KiVa Skola om? Vad krävs för att vara en KiVa-skola? Varför fungerar KiVa Skola-åtgärdsprogrammet? Svaret på frågorna hittas i Nyckeln till en KiVa-skola. Nyckeln till en KiVa-skola fungerar som en allmän introduktion till KiVa Skola-åtgärdsprogrammet och ger en helhetsbild om programmets olika delar och läromaterial samt idéerna som programmet bygger på.

Nyckeln ger också en inblick i mobbning som fenomen och dess förekomst samt hur motarbeta mobbning både förebyggande och när mobbning har upptäcks.

Bekanta dig med den förnyade Nyckeln till en KiVa-skola här:

Nyckeln till en KiVa-skola

KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram för att motarbeta mobbning. Programmet har utvecklats vid Åbo universitet. Flera studier konstaterar att KiVa tillhör de mest effektiva programmen som används för att förebygga mbbning. I Finland har vi över 900 KiVa-skolor, och programmet används också i flera länder utanför Finland, se www.kivaprogram.net/.

Från och med hösten 2016 har vi utvecklat programmet med resurser från licensavgifterna. Utvecklingsarbetet gör utgående från skolornas behov och önskemål. Först uppdaterade vi lektionernas kortfilmer och nu har lärarnas handböcker samt seppo-spelen förnyats. Som nya medlemmar i KiVa-familjen börjar spelet Pulmikas och mobilapplikationen KiVappi för KiVa-teamen. I framtiden kommer vi att erbjuda också annat nytt material, webbinarier och fortbildning med hantering av mobbningsfall i skolan.

Nya skolor kan registrera sig för läsåret 2019-2020.

 

KiVaShop Tutustu