KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Fortbildning på svenska

Fortbildning på svenska

03.09.2019

Vi vill fira 10-åriga KiVa Skola med kostnadsfri fortbildning på svenska i Åbo och Helsingfors. 

De kostnadsfria skolningarna är riktade åt registrerade KiVa-skolor i Svenskfinland. Skolningarna varar kl 12-16 och under eftermiddagen går vi igenom kärninnehållet i KiVa Skola och hur man ska förverkliga programmet. Vi kommer att fokusera oss på kvalitetsrekommendationerna och hur man kan utnyttja dem som ett hjälpmedel. Vi kommer också att presentera alla nyheter inom KiVa-materialet och handleda hur man kan tillämpa dem. En viktig del av utbildningen är möjligheten att dela med sina egna erfarenheter samt att få lära från andra KiVa-skolor om andras sätt att förverkliga KiVa Skola-åtgärdsprogrammet. I båda tillställningarna kommer vi att ha en representant från en välfungerande KiVa-skola vilken har använt program länge. 

Närmare information samt länken till anmälningsblanketten hittar man efter inloggningen.

Välkommen med!