fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning
Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning

En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning

Den här föräldrasidor är en del av det riksomfattande programmet KiVa Skola. Guiden är utarbetad som ett arbetsredskap för fostrare i arbetet mot mobbning.

KiVa Skola är ett av undervisningsministeriet finansierat program för att minska och förebygga mobbning. Programmet baseras på forskning både om mobbning och om åtgärder för att ingripa i den. Programmet har utvecklats vid Åbo universitet av sakkunniga vid psykologiska institutionen och centrum för inlärningsforskning. Som ansvariga ledare för utvecklingsarbetet har professor Christina Salmivalli och specialforskare, psykologie doktor Elisa Poskiparta fungerat. På programmets webbplats www.kivaskola.fi finns mera information om programmet och där presenteras även övriga personer som deltar i programmet och olika samarbetsparter.

Lagen och förordningar förpliktigar till att vidta åtgärder mot mobbning. Grundskollagen är utarbetad för att skydda och trygga elevernas skolvardag. I grunderna för den nationella läroplanen förpliktigas skolor att ingripa i mobbning och att utarbeta åtgärdsmodeller för att utveckla antimobbningsarbetet. KiVa Skola-programmet är ett redskap som hjälper skolorna att förverkliga det lagstadgade arbetet mot mobbning.

Målet med denna sidor är att erbjuda föräldrarna information om mobbning; vad man enligt senaste forskningvet om mobbning och vad man kan göra åt mobbning både i skolan och hemma. Även i den här frågan är samarbetet mellan skolan och hemmet viktigt. En KiVa skola gör vi tillsammans!

Det huvudsakliga budskapet i varje kapitel är sammanfattat i ett stycke i slutet av kapitlet. Dessutom presenteras handboken i ett nötskal på s.38. Genom att läsa dessa texter får ni en komprimerad uppfattning om de viktigaste sakerna. Om ni önskar fördjupa er mera i mobbning, finns en kort referenslista med litteraturtips om mobbning och hur man kan minska förekomsten av mobbning i slutet av handboken.

Under utarbetandet av handboken för föräldrarna har vi konsulterat och lyssnat till föräldrar till skolbarn, elever och andra sakkunniga. Vi vill även framföra vårt varmaste tack för åsikter och sakkommentarer speciellt till följande personer: överkonstapel Janne Aro-Heinilä vid polisinrättningen i Egentliga Finlands härad, föräldrarna Liisi Eränkö och Marita Kantola samt skoleleven Mikael Eränkö.

För att lyckas med arbetet i en KiVa skola, alltså en skola som arbetar mot mobbning, behövs ett KiVa hem, därför äldrarna signalerar att de inte godkänner mobbning och att de är beredda att hjälpa barnet om det råkar ut för mobbning!

 

Ari Kaukiainen och Christina Salmivalli