KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Elevernas situationskartläggning öppen ännu under nästa vecka!

Elevernas situationskartläggning öppen ännu under nästa vecka!

21.05.2014

Elevernas situationskartläggning, som hör till KiVa Skola-programmet, är öppen för KiVa-skolorna ännu under nästa vecka. Enkäten stängs fredagen den 30.5.2014 kl 16.00. Svarsinstruktioner för enkäten har skickats till KiVa-skolornas rektorer och kontaktpersoner via e-post. Elevenkäten kan besvaras på svenska, finska eller engelska. I skrivande stund har vi fått svar från något över tusen KiVa-skolor!

Elevernas svar samlas till feedback som ger KiVa-skolornas personal värdefull information om hur eleverna upplever skolans mobbningssituation och skolans atmosfär. Feedbacken kan vara till hjälp i planeringen av följande läsårs antimobbningsarbete.Vi skickar denna feedback som samlar elevernas svar till KiVa-skolornas rektorer och kontaktpersoner under vecka 23.